Emmerzijl

Emmer/ of Herfterzijl - in de eerste bocht van de weg Tussen de Verlaten. Oorspronkelijk het lozingspunt van de marke Emmen. Het zijltje ligt in de dijk van de Nieuwe Vecht vlakbij het Nieuwe Verlaat. tegen het oude metselwerk is nieuw metselwerk aangebracht. 0p papier is het zijltje nog in gebruik als inlaatwerk. Het bouwjaar is vermoedelijk 1769 op grond van het Markeboek van Wythem. Samen met de ontwaterings- en schutsluis van het Nieuwe Verlaat vertelt De Emmer- of Herfterzijl de ontwateringsgeschiedenis van de marke Emmen. Het zijltje regelde de ontwatering op de Nieuwe Vecht, die via de Nieuwe Verlaat loost op de Vecht.

Emmerzijl