Erfgoedverordening Zwolle 2024

De verordening 

De Erfgoedverordening externe-link-icoonbevat de Zwolse wet- en regelgeving voor gemeentelijke monumenten en voor archeologisch erfgoed. De verordening zal, vanwege de Omgevingswet, uiteindelijk opgaan in het Omgevingsplan. 

In de Erfgoedverordening is onder andere het volgende geregeld:

  • Het verbod een gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen of daaraan onderhoud te weigeren;
  • De aanwijzing van monumenten tot gemeentelijk monument;
  • Een vergunningenstelsel voor aanpassingen aan gemeentelijke monumenten;
  • Eisen die gesteld worden aan archeologisch onderzoek.

Het college van burgmeester en wethouders is bevoegd om gedetailleerder beleid vast te stellen als resultaat van de Erfgoedverordening. Een dergelijke uitwerking zijn bijvoorbeeld de 'Uitvoeringsvoorschriften voor onderhoud en herstel van beschermde monumentenexterne-link-icoon' en 'Nadere regels vergunning vrije werkzaamheden gemeentelijke monumenten Zwolleexterne-link-icoon'.