Grote- of St. Michaelskerk

Grote Markt 19, Academiehuis

Deze gotische driehallenkerk is gebouwd tussen 1370 en 1452met een toren van 113,5 meter hoog, was het de hoogste toren in Nederland, hoger zelfs dan de Domtoren. Verschillende blikseminslagen werden de toren fataal.  In 1682 stortte de toren in waarbij twee traveeën werden vernield. Op de plaats van de toren werd een achthoekige consistorie gebouwd die vanuit de kerk toegankelijk is via een imposante trap. Het interieur uit het eind van de 17de eeuw is nog grotendeels intact.

In de kerk zijn het 16de eeuwse koorhek, de preekstoel, het Schnitgerorgel en de herenbanken de blikvangers.

Verder zijn nog enkele fragmenten bewaard gebleven van fresco’s uit de 15de eeuw van Meester Joan van der Mynnesten, een fragment van de voormalige Sacramentstoren van de beeldhouwer Willem Backerweerd en een timpaan in het Noorderportaal van bouwmeester Arnt van Calcar met het oude Stadswapen.

In de buitenmuur van het middenkoor is een rode zandstenen boogvulling met een voorstelling van de zielen in Abrahams schoot. Vermoedelijk heeft deze boogvulling deel uit gemaakt van een romaanse voorganger van de huidige kerk.

Tijdens een verbouwing In 2019 voor het Academiehuis zijn de stalen deuren met glaskunstwerken in het noord- en zuidportaal geplaatst.

Foto van de Grote- of St. Michaelskerk