Hervormde kerk Windesheim

Dorpsstraat 4

In 1368 schenkt Berthold ten Hove zijn bezit, de hof van Windesheim aan Florens Radewijnsz, één van de Broeders van het Gemene Leven te Deventer om er een klooster te bouwen. Hij was de rechterhand van Geert Grote.(1340-1384) Samen met zes medebroeders wordt het klooster gesticht en op 17 oktober 1387 met kerk ingewijd. De broeders hebben zich ingezet voor het ontginnen van woeste grond bij het klooster.  

Na de reformatie, omstreeks 1598 wordt het klooster afgebroken. Alleen de brouwerij blijft over. De balken van deze brouwerij zijn in 1565 gekapt. Deze brouwerij is tijdens de tachtig jarige oorlog, in 1634, als Nederduits Hervormde kerk in gebruik genomen. Ten behoeve van de kerkzaal is de eerste verdiepingsvloer van de brouwerij verwijderd. Links naast de kerk staat een opmerkelijke halve boerderij, de kosterswoning. In 1988 is de kerk gerestaureerd. Daarbij werden de vensters gereconstrueerd. In de gevels zijn nog veel bouwsporen van dichtgezette gevelopeningen te zien. In de kerk staat een preekstoel uit 1647. 

Foto van de Hervormde kerk Windesheim