Het Langhuis

Goudsteeg 8

Het pand waarin de Kunstruimte ‘Het Langhuis’ is gevestigd, bestaat uit twee gedeelten. Het meest zuidelijk gedeelte, grenzend aan het hofje van de Emmanuelshuizen en het Hof van Suthem, is het oudste en is waarschijnlijk gebouwd omstreeks 1400. Het noordelijke deel dateert uit de 16de eeuw. Het oudste deel van het huis maakte vanaf 1639 deel uit van de stichting Emmanuelshuizen die huisvesting bood aan arme vrouwen van katholieke huize.

Kunstruimte Het Langhuis is nu dé plek in Zwolle voor verrassende kunst van talentvolle makers en is op Open Monumentendag geopend. Meer informatie vind je op www.langhuis.nlexterne-link-icoon.

Het Langhuis