Het Oversticht

Aan de Stadsmuur 79-83

Op de locatie van de oude stadsmuur heeft “het Oversticht”, een onafhankelijke adviesorganisatie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, twee voormalige pakhuizen uit de 18de eeuw gerenoveerd en als hun kantoorruimte ingericht. Deze pakhuizen zijn restanten van de vele pakhuizen die aan de noordelijke rand van het Eiland lagen en die tijdens de sloopwoede in de naoorlogse jaren sneuvelden. Bij de sloop van deze pakhuizen kwamen restanten van de stadsmuur tevoorschijn. Deze stadsmuur is in het kader van de stadvernieuwing gedeeltelijk gereconstrueerd. ook in het kantoor van het Oversticht is een deel van deze gereconstrueerd muur opgenomen.

Het Oversticht