Het Refter

Bethlehems Kerkplein 35A

Dit pand maakte oorspronkelijk deel uit van van het Bethlehemkloostercomplex dat zich tot over de Nieuwe Markt uitstrekte. Hoewel dit pand het refter heet, zal dit deel vermoedelijk niet als eetzaal, maar als administratiegebouw van het klooster hebben gediend. 

Na de Reformatie hebben verschillende gilden het gebouw gebruikt. Zo werden er schermlessen gegeven en toneelvoorstellingen gehouden. Sinds de Franse tijd werd het als garnizoensmagazijn gebruikt. Van 1846 tot 1905 was hier het museum van de Overijsselse  Vereniging tot ontwikkeling van provinciale welvaart gevestigd. Later is dit museum verplaatst naar de Melkmarkt 41. Aansluitend werd in het Refter de Zwolse graanbeurs gevestigd.  In 1910 wilde met het gebouw slopen om hier een lagere school te bouwen. De Kroon vernietigde dit raadsbesluit op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.  Tussen de Bethlehemskerk en het Refter lag vroeger de Armenkamer. Uitdeling van geld, kleding en eten vond hier plaats, tot het in 1912 werd gesloopt en een doorgang naar de Nieuwe Markt ontstond. Na de ingrijpende restauratie van het Refter in 1915 zijn hier de  gemeentelijke handelsschool (1917-1966) de ANWB en de VVV gevestigd (tot 1979). Nadat  Stichting Het Refter en de Hervormde gemeente  dit gebouw gebruikten voor vergaderingen en catechisaties is het nu in gebruik als grandcafé.

Het Refter