Het Vliegerhuys

Nieuwstraat 55

De vroegste geschiedenis van het Vliegerhuys (vm. Van Wiechenhuis) gaat al terug naar ca. 1450. In die tijd was dit pand nog een dubbel woonhuis. Hiervan zijn de kappen en kelders nog aanwezig. Het gebouw behoorde ook na de reformatie toe aan rijke Rooms Katholieke families en heeft zelfs dienst gedaan als schuilkerk. Deze schuilkerk die zich rechts, achter in het pand bevindt heeft een plafond met kruisgewelven. In 1696 kreeg het pand een nieuwe gevel  baksteen gevel met twee opeengestapelde pilasterstellingen en twee dakkapellen. Het pand heeft een rijk interieur waaronder een trappenhuis met rococo stijlelementen. 

In de jaren ’60 van de vorige eeuw stond dit pand naar de mening van het stadsbestuur lelijk in de weg bij de ontwikkeling van dit stadsdeel tot winkelcentrum. Omdat het pand rijksmonument is, ging de gewenste sloop gelukkig niet door. Tijdens restauratiewerkzaamheden trof men een haardsteen aan met het jaartal 1552. Deze steen die getuigt van de welstand van de voormalige bewoners wordt tentoongesteld.

Foto van de Van Wiechenhuis