Historische Buitenplaats Windesheim

Windesheimerweg

Landgoed Windesheim  is een oud landgoed van enkele honderden hectare met akkers, weilanden en bos. Het centrale deel van het landgoed was eens de riddermatige havezate Windesheim, waarvan Hendrik Schaep in 1408 de eerste eigenaar werd. Hij was proost van de sint Lebuinus in Deventer. Tot 1727 bleef de havezate in handen van deze familie. In dat jaar werd de havezate verkocht aan Gijsbert van Dedem. Na veel wisselingen van eigenaar werd het in 1813 eigendom van de familie Vos van Steenwijk.

Het landgoed wordt nu beheerd door Stichting Landgoed Windesheim.

In de tweede wereldoorlog, op 20 oktober 1944, werd het adellijk huis verwoest door een precisiebombardement van de Royal Airforce. Het was de bedoeling om het Commando van de oostelijk gelegen Duitse troepen te treffen, dat in de havezate gelegerd was. Dit commando was echter net drie dagen eerder vertrokken.

Het hart van de buitenplaats bestaat nu uit twee bouwhuizen, een deel van de brug en de ruïne van het hoofdgebouw.

De basis van het huidige landgoed stamt uit de periode van het echtpaar Van Plettenberg, dat de havezate in 1778 kocht, en er vanaf die tijd permanent woonde. Zij gaven opdracht aan architect Jacob Otten Husley om een tuin en park te realiseren. Hij ontworp die in de landschappelijke tuinstijl. De opzet van dit ontwerp bepaalt nog steeds de structuur van de buitenplaats. In het begin van de 20ste eeuw kreeg landschapsarchitect Leonard Springer de opdracht om de directe omgeving van het huis te veranderen. Springer ontwierp een neo-barokke rozentuin en een geometrische bloementuin met zandstenen vijverbasin.  

Het park van de buitenplaats is (via het houten bruggetje aan de voorzijde rechts en via de achterzijde) toegankelijk voor een wandeling.

Buitenplaats Windesheim 1