Hoefslagpaal 57

Schellerdijk

Vroeger was het onderhoud van de dijken de verantwoordelijkheid van de hoeven, de gebruikers van de landerijen achter de dijk. Om de verantwoordelijkheid voor het onderhoud af te bakenen werden langs de Sallandse dijk hoefslagpalen gezet. Ieder jaar werden de dijken hersteld. Kwetsbare delen werden bekleed met riet, stro of rijshout als bescherming tegen het sterk stromende water en de ijsgang.

Van de 87 arduinstenen hoefslagpalen, geplaatst in 1760 op grond van het besluit van Ridderschap en Steden van Overijssel van 21 maart 1759, zijn er nog maar vijf over. De Hoefslafpalen zijn geplaatst ter vervanging van houten palen. De nummers op de hoefslagpalen en de op de palen vermelde afstanden komen overeen met de gegevens in de dijkboeken. Doordat in Salland stenen palen zijn gebruikt heeft een aantal de oorlog en de dijkverzwaring overleefd.

Hoefslagpaal 57 is één van de twee palen die aan de IJssel op Zwols grondgebied staan. De zeskantige paal heeft de inscriptie: R 86 V 1 D 9.

Hoefslagpaal 57