Huis Arnichem

De Doornweg 17

Het landgoed rond Huis Arnichem wordt voor het eerst genoemd in1408 en heeft verschillende families als eigenaar gehad. In 1797 kwam het in handen van de familie Tobias. Verschillende leden van die familie hadden het ambt van secretaris van Zwolle vervuld. De laatste mannelijke telg uit het geslacht overleed ongehuwd op het landgoed.

Huis Arnichem