Huize Ittersum

Huize Ittersum was één van de adellijke woningen aan de weg van Zwolle naar Deventer. Het huidige gebouw dateert uit het midden van de 19de eeuw, en is gebouwd in opdracht van de familie Cnopius. Eerder was er verder achter op het terrein ook al een belangrijk huis. De tuin was in die tijd veel groter en strekte zich met slingerende paden verder uit naar rechts. Vanaf de vroege 20ste eeuw raakte Huize Ittersum langzaam in verval. Nadat het in 1947 werd verkocht, was er jarenlang een particulier rusthuis gevestigd (Huize Allegonda). In 1969 kreeg het pand een kantoorbestemming.