Binnenstad Zwolle

Kadernota Zwolse religieuze gebouwen

Zwolle heeft een groot aantal gebouwen waar religieuze samenkomsten plaatsvinden. Bijvoorbeeld in kerkgebouwen, moskeeën, schoolgebouwen, verenigingsgebouwen, de korpszaal of de synagoge. De religieuze gebouwen in Zwolle vormen een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis en identiteit. Ze vervullen een plek voor ontmoeting, geloofsbeleving en samenkomst. Daarnaast worden ze vaak gezien als een herkenningspunt in de stad.

In Zwolle zijn een aantal kerkgebouwen waarvan de originele functie is veranderd. In een aantal gevallen zijn de kerkgebouwen zelfs gesloopt. Een bekend voorbeeld is de in 1965 gesloopte Sint Michaëlskerk met zijn 78 meter hoge toren die in de binnenstad stond. In Zwolle zijn 51 gebouwen oorspronkelijk als bedehuis gebouwd. Een kwart van deze gebouwen heeft nu een andere bestemming. De andere bedehuizen zijn nog als zodanig in gebruik. Zwolle heeft twee moskeeën, twee kapellen en één synagoge die naast de kerken ook onder de bedehuizen vallen. Op dit moment heeft Zwolle 14 rijksmonumenten en 4 gemeentelijke monumenten op het gebied van religieus erfgoed. Dit betekend dat 33 van de 51 religieuze gebouwen geen monumentale status hebben.

De visie

De Kadernota Zwolse religieuze gebouwen is een wegwijzer voor kerkgebouweigenaren, -gebruikers en betrokkenen. Met de visie bewaren we de kerken in de gemeente Zwolle voor de toekomst. De visie is gemaakt door middel van een samenwerking met de betrokken partijen. Het visiedocument heeft de naam 'Bakens in de stad - Kadernota Zwolse religieuze gebouwen'.

De Kadernota Zwolse religieuze gebouwen geeft een beeld van de religieuze gebouwen in Zwolle. Het weerspiegelt ook de uitkomsten van 27 één-op-één-gesprekken en twee bijeenkomsten met eigenaren en gebruikers van religieuze gebouwen. In de Kadernota Zwolse religieuze gebouwen wordt een voorstel gedaan over de manier waarop aan de wensen van de eigenaren en gebruikers tegemoet kan worden gekomen. De eigenaren/gebruikers houden de primaire verantwoordelijkheid voor het gebouw.