Landhoofd oude spoorbrug

Schellerdijk

In 1864 werd de spoorlijn Utrecht-Hattem doorgetrokken naar Zwolle. Hierdoor kon Zwolle zich ontwikkelen tot het belangrijkste spoorwegknooppunt van Noord Nederland. Het belangrijkste kunstwerk was de IJsselspoorbrug waarvoor de uit Zwolle afkomstige minister Thorbecke, in 1862 de eerste steen legde. De brug kwam iets zuidelijker te liggen dan eerder was gepland. Het gemeentebestuur van Zwolle had door deze aanpassing voorkomen dat het spoor het geliefde park, het Engelse Werk, zou doorsnijden. Toch moest een klein deel van het park aan het spoor worden opgeofferd. In de jaren '30 van de vorige eeuw werd de spoorbrug verbreed. Nu is deze oude spoorweg gesloopt. Het oude landhoofd is nog een verwijzing naar deze oude brug.

Landhoofd Oude Spoorbrug