Leger des Heils

Buitenkant 8

Op 7 maart 1890 werd hier de eerste bijeenkomst van het Leger des Heils in Zwolle gehouden. De eerste officier was luitenant Wiebe Palstra. In die tijd was hier het café ‘De Drie Zwaantjes’ gevestigd.