Lutherse Kerk

Koestraat 2

Door de vele handelscontacten met Duitsland werden er al vroeg Lutherse diensten in Zwolle gehouden. Duitse kooplieden, die destijds Zwolle aandeden, kwamen in het geheim bijeen in zogenaamde ‘huisgemeenten’. Deze groeiden door de jaren heen tot één Lutherse kerk. Pas in 1649 was het voor de Luthersen mogelijk een eigen kerk te bouwen maar deze werd vrij snel door de gereformeerde kerkenraad weer gesloten. Pas vanaf 1661 mochten de Lutheranen vrijelijk hun godsdienst uitoefenen. Deze is met opzet onopvallend, vanwege de geloofsvervolging in de voorbijgaande eeuwen. In 1889 werd het gebouw ingrijpend verbouwd en verhoogd. De zwaan in de voorgevel is het beeldmerk van de Lutheranen.

Bekijk onze video:

Lutherse kerkexterne-link-icoon

Lutherse kerk