Maagjesbolwerk

Jufferenwal

Rond 1600 werden de gemetselde voorwal(fausse braye) en de hoofdwal in de bekende vijfhoekige vorm van een bolwerk aangelegd. Vervolgens werd de hoofdwal(courtine) tussen de bolwerken aangelegd. Dit bolwerk had samen met het Kraanbolwerk tot taak de toegang tot de binnenstad via de Grote Aa te beschermen.