Binnenstad Zwolle

Monumenten en vergunningen

Wanneer u een rijks- of een gemeentelijk monument wilt herstellen, aanpassen of verbouwen dan heeft u een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. De correcte vergunningen vraagt u aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet bevat regels over de omgang met cultureel erfgoed. De huidige Erfgoedwet blijft deels bestaan naast de Omgevingswet en bevat onder meer regels over monumentenzorg.

De regels over de aanwijzing van gemeentelijke monumenten en vergunning voor het wijzigen van gemeentelijke monumenten staan in de Erfgoedverordening en gemeentelijke beleidsregels. Via de Monumentenkaart van Zwolle kunt u zien of uw gebouw een monument is.

Monumentenkaart Zwolle

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Hoe er moet worden omgegaan met cultureel erfgoed en hoe het ruimtelijk cultureel erfgoed (cultuurlandschappen en stads- en dorpsgezichten) wordt aangewezen staat dan in deze wet beschreven. De bestaande criteria voor aanwijzing van rijksmonumenten blijven gelijk. De huidige Erfgoedwet blijft deels bestaan naast de Omgevingswet