NH kerk Windesheim

Dorpsstraat 4

In 1368 schenkt Berthold ten Hove zijn bezit, de hof van Windesheim aan Florens Radewijnsz, een van de Broeders van het Gemene leven te Deventer en rechterhand van Geert Grote 1340- 13841, om er een klooster te bouwen. Samen met zes medebroeders wordt het klooster gesticht en op 17 oktober 1387 met kerk ingewijd. Na de Reformatie wordt het klooster tussen 1596 en 1599 afgebroken. Alleen de brouwerij blijft over. De balken van deze brouwerij zijn in 1565 gekapt. Deze brouwerij is tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in 1634, als Nederduits Hervormde kerk in gebruik genomen. Links van de kerk staat een opmerkelijke halve boerderij, de kosterwoning. In 1988 is deze NH kerk gerestaureerd.

Foto van de Hervormde kerk Windesheim