Oorlogsmonument

Monument Ter Pelkwijkpark

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het monument is een ontwerp van Titus Leeser en werd op 5 mei 1950 onthuld. Het beeld staat voor het zich weer oprichten van de mens na lijden, met de blik gericht op de toekomst. De dichtregels op de muur van Victor E. van Vriesland, die tijdens de oorlog ondergedoken zat in Zwolle, sluiten daarbij aan.

foto: HCO, fotograaf M. Malherbe

Foto van het Oorlogsmonument