Oudste boerderij van Salland

Veldweg 1 – 2

Deze driebeukige hallenhuis boerderij is in 1502 gebouwd en is één van de oudste boerderijen in Nederland. Vlakbij deze boerderij liggen de restanten van het in 1378 gestichte klooster Windesheim van de “Broeders en zusters van het gemenen leven”. Vermoedelijk behoorde deze boerderij bij het klooster van Windesheim. Woongedeelte en stal vormden oorspronkelijk één grote open ruimte waar mens en dier samenwoonden. In de middenbeuk werd het graan gedorst. Aan beide zijden van de deel stond het vee. In het woongedeelte was een haardplaats waarop een open vuur werd gestookt. Later werd een prachtige haardpartij aangelegd die nu nog aanwezig is. De aanbouw met opkamer aan de linkerkant van de voorgevel is kort na de bouw opgetrokken in kloostermoppen. Onder de opkamer ligt een kelder met gewelven. De boerderij is verbouwd met veel respect voor de historische onderdelen.

Oudste boerderij van Salland