Oudste Waag

Nieuwstraat 51

In de middeleeuwen speelde de handel zich grotendeels in en bij de waag af. Het goederenvervoer ging vooral over water. Daarom verrees de Oudste Waag hier precies halverwege de Grote Aa en de Kleine Aa. Toen de handel als gevolg van de Hanze toenam, voldeed deze waag niet meer en bouwde men elders een nieuwe waag.