Panzersperre, anti tankmuren

In 1939-1940 is ten oosten van Zwolle, langs de Overijsselsche Vecht, een kazemattenlinie aangelegd, die als verdieping gold van de in de jaren dertig gerealiseerde brugkazematten linie langs de IJssel. De Vecht werd als natuurlijke hindernis gebruikt. De linie is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ook door de Duitse bezetter paraat gehouden en zelfs aangevuld met twee zogenaamde Panzersperren (tankhindernissen). Eén is gesitueerd op de dijk tussen Langenholte en Brinkhoek, zuidelijk van de Vecht en één op de Glinthuisweg (Gennerdijk) noordoostelijk van de Zijkolk. Zo’n Panzersperre is een betonnen anti-tankmuur die bestaat uit tweel muren aan weerszijden op het dijktalud. De opening was in beginsel te smal voor een standaardtank en kon worden afgesloten met een mobiele tankhindernis. Dit kon bijvoorbeeld door draagbare betonblokken in piramidevorm of door met anti-tankmijnen versterkte draagbare prikkeldraadversperring.

Panzersperre, anti-tankmuren