Pelsertoren

De Pelsertoren werd in de 15de eeuw gebouwd als onderdeel van de nieuwe verdedigingswerken die werden aangelegd bij de stadsuitbreiding van het Eiland. Voor de stadsmuur lag de stadsgracht die de Nije Graven werd genoemd.

Met de aanleg van het Noordereiland in het begin van de 17de eeuw, verloren de stadsmuur en de torens aan de Thorbeckegracht hun functie. Aan beide zijden van de stadsmuur werden op deze gunstige plek aan de gracht pakhuizen en werkplaatsen gebouwd. Ook de muurtorens werden hiervoor gebruikt. Geleidelijk aan raakte dit stadsdeel in het verval. Dat was de aanleiding van grootschalige sloop ten behoeve van de stadsvernieuwing in de jaren 60. Bij de sloop werden de overgebleven delen van de stadsmuur en de torens weer vrijgelegd. Men besloot de onderdelen van de vesting te behouden en gedeeltelijk te reconstrueren. Zo werd ook de Pelsertoren onder handen genomen. In de toren is nu een bed and breakfast aanwezig met een mooi uitzicht over de stad.  

Foto van de Pelsertoren