Pestengasthuis

Weversgildeplein 1

Het Pestenhuis werd In 1450 werd aan het eind van de Nieuwstraat binnen de stadsmuur gebouwd om pestleiders te huisvesten. In de tijd tussen pestepidemieën herbergde het Pestengasthuis ook andere behoeftigen. Na een splitsing in 1663 werd het ingericht als soldatenhospitaal en weversgildehuis. Bijzonder zijn de dubbele luiken die in Zwolle weinig voorkomen.