Rijke Fraterhuis

Praubstraat 14

Dit pand maakte onderdeel uit van een complex gebouwen van de Broeders des Gemenen (gemeenschappelijke) levens. Hier boden zij onderdak aan de rijke studenten van de Latijnse school. Dit gebouw uit 1497, was de aula of eetzaal.(“nova nostra aula sive refectorium”), In de 17de eeuw woonde hier de bekende rekenmeester Willem Bartjens. Het pand werd tegelijk met het linker gedeelte van het poortgebouw opgetrokken. Het kreeg een grote kelder met kruisgwelven op zandstenen kolommen en maar liefst 3 volwaardige verdiepingen en een zolder. In een van de bakstenen in de noord-oostelijke topgevel wordt het jaartal 1497 in Arabische cijfers vermeld. Dit jaartal is in de steen gebakken en is vermoedelijk ter ere van de stichting van het gebouw geplaatst. Van dit gebouw zijn de houten constructies met moer- en kinderbinten en de kap nog redelijk gaaf bewaard gebleven. Het pand was zo groot dat het niet alleen als eetzaal zal zijn gebuikt. Mogelijk vonden ook een aantal scholieren hier onderdak.

Tijdens archeologisch onderzoek in de kelder werd een huisje opgegraven. Dit huisje was vermoedelijk het in de analen genoemde Domus Parva dat klein huisje betekent. In de noordelijke hoek van de topgevel is een opvallende met zandsteen omlijste nis opgenomen. Mogelijk was hier een heiligenbeeld of een afbeelding hiervan in geplaatst.

Foto van het Rijke Fraterhuis