Rodetorenplein

Sinds de middeleeuwen was Zwolle een handelsstad waar de doorvoerhandel de belangrijkste activiteit was. De stad had over water, via het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht, goede verbindingen met andere streken. Over land was Zwolle gelegen aan de Hessenweg, de route van Holland naar Westfalen. Voor de over- en opslag van goederen wezen Schepenen en Raden in 1437 het Rodetorenplein aan. Op het plein, gunstig gelegen aan het begin van het Zwarte Water, stond een houten stadskraan om goederen over te laden.  

Tekening van de Rodetorenplein