Spinhuis

Spinhuisplein 1 

Het Spinhuis, voormalig huis van bewaring heeft tussen 1740 en 2006 gediend voor het huisvesten van gevangenen. Vooral door de groei van het aantal gedetineerden en veranderende inzichten over strafoplegging moest het gebouw een aantal malen ingrijpend aangepast worden. Deze veranderingen betreffen niet alleen de feitelijke huisvesting van de gevangenen. Zaken als bijvoorbeeld hun tijdsbesteding, de wijze van luchten, de beveiliging, voeding, kleding, medische en geestelijke verzorging en de noodzakelijke facilitaire voorzieningen zijn van grote invloed geweest op de indeling van het gebouw door de eeuwen heen. Het gebouw is ontworpen door Isaac van den Heuvel, provinciaal landmeter te Zutphen. Godfried Gerlach, meester  beeldhouwer tot Deventer, maakte de beelden en het wapen van Overijssel boven de voordeur. Het vierkante gebouw dat bestond uit een begane grond, een verdieping en een zolder was rondom een binnenplaats ontworpen. Op de begane grond waren de gevangenenhokken aan de binnenplaats gelegen.  Op deze wijze was het voor de gevangenen vrij lastig om uit te breken en te ontsnappen. De vensters waren zowel in de buitengevels als in de binnenplaatsgevels voorzien van zwaar traliewerk.

Het tuchthuis moest het Provinciaal bestuur zo min mogelijk geld kosten; de gevangenen moesten daarom werken voor de kost. In januari 1742 zijn daarvoor enkele spinnewielen in het tuchthuis afgeleverd. De gezonde gedetineerden konden met spinnen hun levensonderhoud verdienen. Vandaar de naam Spinhuis.

Foto van het Spinhuis