Spoolderberg

Oude Veerweg

De Spoolderberg  is een rivierduin die vroeger groter was dan de huidige heuvel. Het was waarschijnlijk al vanaf de germaanse tijd een belangrijke vergaderplaats voor het streekbestuur. Zwolle kreeg hier in 1230 stadsrechten en in 1308 werd op deze plaats het Dijkrecht aangekondigd.  Tijdens de late middeleeuwen was de plaats , afwisselend met Kampen en Deventer het decor van de Overijsselse landdagen. In  de 80 jarige oorlog werd de Spoolderberg omgevormd tot een schans als  onderdeel van een linie tussen Zwolle en de IJssel.

Om aan de geschiedenis van deze heuvel te herinneren is er door André Boone een kunstwerk opgericht met de naam ‘Le Chéne’. 

Foto van de Spoolderberg