Spoolderbergbrug

De Spoolderbergbrug ligt over de Willemsvaart, waarvan de aanleg in 1819 is voltooid. In 1856 werd hier een eerste brug aangelegd ter hoogte van de nabijgelegen Ruiterlaan. De huidige brug dateert uit 1934-1936 en verving een draaibrug uit 1882. De betonnen brug is uitgevoerd in een voor het interbellum karakteristieke  functionalistische trant, en voorzien van stalen buishekken.

Foto van de Spoolderbergbrug