Station

Stationsplein 16

Dit station, in neoclassicistische stijl, is in 1863-’68 gebouwd als Staatsspoorstation 1e klasse. Het is een bijzonder voorbeeld van de seriematig ontwikkelde standaardstations van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen. In de vergrootte perronoverkapping aan het station is nog een van de eerste sikkelspanten van de historische perronoverkapping opgenomen. Zwolle is een belangrijk knooppunt in het spoornetwerk. Om deze reden werd hier al snel een centrale spoorwerkplaats gebouwd met een uitgestrekt emplacement van werkplaatsen, rangeersporen en loodsen. Op de weg naar Deventer werd een voor die tijd zeer moderne lensbrug over het spoor gelegd mede om de spoorwerkplaats te kunnen bereiken.

Foto van het Station