Theodorakapel

Theodorahof 20

De Theodorakapel is in 1904 gesticht door de parochie Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming met een legaat van burgemeestersdochter Theodora Ludovica Vos de Wael. Op de plek van haar woning aan de Harm Smeengekade worden een klooster (met kapel) en een pension voor oudere vrouwen gesticht. Veel van het klooster is bij de recente herontwikkeling van het terrein verloren gegaan maar delen van het appartementencomplex refereren nog aan de opzet van het voormalige klooster. De kapel is bij deze plannen behouden gebleven.

Foto van de Theodorakapel