Villa de Reede

Burgermeester van Roijensingel 18

Deze villa werd in 1885 in opdracht van wijnhandelaar J.F.G van Reede gebouwd. In een toelichting op zijn ontwerp uit 1883 schreef architect S.J.H Trooster dat hij de villa wilde bouwen in stijlvormen die in de 17e eeuw gebruikelijk waren. De ornamenten van deze neorenaissance architectuur zijn uitgevoerd in zandsteen.

Bij een verbouwing van 1901 in opdracht van advocaat en wethouder B.P.G. van Diggelen, werd de rechtervleugel met een verdieping verhoogd. Daarnaast werd er ook een dienst- en koetsierswoning bij gebouwd.  Achter het huis lag een grote tuin met slingerende paden. 

Direct na de tweede wereldoorlog deed het pand dienst als administratiekantoor van de PTT, telefoondistrict Zwolle. De villa heeft nog steeds een  kantoorbestemming.

De villa maakt samen met de dienstwoning rechts, deel uit van de historische singelbebouwing.  

Foto van de Villa de Reede