Vleeshuis/waag

Luttekestraat 2-4

Achter twee verschillende gevels schuilt het casco van het imposante vleeshuis uit 1469. Vanaf de 14de eeuw was Zwolle een knooppunt in de internationale ossenhandel. Ossen werden vanuit Denemarken en Sleeswijk-Holstein gedreven en in de polder Mastenbroek vetgemest. Daarna werden ze verder verhandeld tot in de zuidelijke Nederlanden maar in dit vleeshuis zullen ook veel ossen zijn geslacht. Later werd het pand stadswaag. Het werd ingrijpend verbouwd in 1743. Onder het hele vleeshuis werd een kelder gebouwd met zandsteen kolommen. Deze is nog steeds aanwezig net als de oorspronkelijke balklagen en de kapconstructie van het rechterdeel.

Foto van het Vleeshuis