vm Celeanum

Veerallee 29-30

In 1927 werd door de gemeenteraad unaniem besloten om een nieuw gymnasium te bouwen naar het ontwerp van de directeur gemeentewerken, L. Krook. De bouwlocatie werd gevonden op een terrein aan de Veerallee waar naast een groot schoolgebouw ook een gymnastieklokaal met aansluitende conciërgewoning werd gerealiseerd. Het werk van Krook wordt gekenmerkt door de toepassing van heldere, sobere bouwvormen, uitgevoerd in moderne bouwconstructies en –materialen, zoals bijvoorbeeld betonskeletconstructies en stalen ramen. Hij combineerde deze zakelijkheid graag met de meer expressieve vormentaal en het decoratieve baksteengebruik van de Amsterdamse School, zij het een sobere variant. Ook het Celeanum is een goed voorbeeld van deze “zakelijke Amsterdamse School” wat tot uitdrukking komt in de expressieve hoofd- en kapvormen, de hoge pannendaken en de nadrukkelijk aanwezige baksteen gevels, uitgevoerd in quasi handvormsteen en de siermetselwerkdetails in de topgevels. Ingrijpend was de vervanging van vrijwel alle originele stalen ramen in het hoofdgebouw en het bijgebouw. De originele roedenverdeling ging hierbij verloren. Van het oorspronkelijke interieur is nog veel bewaard gebleven. Vooral in de vestibule, de hal en het trappenhuis is dit nog goed terug te zien.

Foto van het Celeanum