vm. Kantongerecht

Blijmarkt 16

Dit blokvormige woonhuis in classicistische stijl met een rondlopend schilddak is in 1733 gebouwd in opdracht van A.S. van Haersolte. Het huidige uiterlijk is aan het eind van de 18 eeuw tot stand gekomen toen het pand ook zijn mooie Lodewijk de XVI interieur kreeg. In deze periode werd het huis onder andere bewoond door de dames Mahony en later, in 1791 door de familie Taets van Amerongen. Daarna werd het huis bewoond door notaris W.H. Royer en verolgens door de apothekers Revius en Meulemeester. In 1909 werd het de woning van commissaris van de koningin, P. Lycklama á Nyeholt en van 1914 tot 1943 van Jonkheer mr. O.F. Greven de grifffier van de Staten. Tussen 1949 en 1977 was hier het kantongerecht gevestigd. Nu is het pand weer als woonhuis in gebruik.

Foto van het Kantongerecht