Archeologie Gemeente Zwolle Stinspark

Vondstmelding

Archeologie geeft informatie over ons verleden. Om een zo compleet mogelijk plaatje van dit verleden te creëren is het verplicht volgens de Erfgoedwet dat archeologische vondsten en de locatie waar ze gevonden zijn moeten worden gemeld. Vondsten die bij toeval worden gevonden, buiten een archeologisch onderzoek om, moeten dus ook worden gemeld. Dit zijn ook vondsten die door middel van metaaldetectie gevonden zijn. Gemeenten, archeologische bedrijven en provincies melden de vondsten in het Archeologisch Informatiesysteem, oftewel Archis. Archis is een systeem waar archeologische onderzoeken, vondsten en rijksmonumenten worden geregistreerd en geraadpleegd. Wanneer een particulier een vondst meld dan komt deze ook in Archis te staan.

Contact

Heeft u een archeologische vondst gedaan? Meld deze dan hier aan Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedexterne-link-icoon. Neem via erfgoed@zwolle.nl contact op met team archeologie van de gemeente Zwolle wanneer u een formulier wilt invullen, zij kunnen u ondersteunen in het aanmeldproces. 

De archeologische vondst kunt u ook op de dinsdagen en donderdagen laten onderzoeken door de archeoloog in ANNO Stadsmuseum Zwolle.