Vrijmetselaarsloge Fides Mutua

Bloemendalstraat 11

In dit 16de-eeuwse pand vonden de vrijmetselaars in 1867 onderdak. De loge is al meer dan 200 jaar actief in Zwolle en op Open Monumentendag wordt de bezoeker een kijkje achter de schermen gegund. Als officiële oprichtingsdatum geldt 1802, het jaar waarin de zogenaamde “constitutiebrief” werd afgegeven. De Latijnse naam ‘Fides Mutua’ betekent: Wederzijdse Trouw. Die naam heeft een dubbele symbolische betekenis, namelijk vertrouwen tussen de mensen (broeders) onderling en vertrouwen in de relatie tussen de mens en hetgeen de mens overstijgt. In deze naam konden de Zwolse leden zich goed vinden. De loge is al meer dan 200 jaar actief in Zwolle en op Open Monumentendag wordt de bezoeker een kijkje achter de schermen gegund.

Foto van de Vrijmetselaarsloge Fides Mutua