Vrouwenhuis

Ingang Voorstraat 46

In 1706 kochten de zussen Aleida Wilhelmina en Judith Greve, dochters van een bierbrouwer uit de Voorstraat, een groot patriciërshuis aan het eind van de huidige Melkmarkt. Het was het laatste huis ‘voor de wal’ en keek uit op de stadsmuur met de waterpoort over de Grote Aa en de Rodetorenpoort. De achterdeur kwam uit in de Voorstraat. Als langstlevende van haar gezin bestemde Aleida Greve bij testament haar woonhuis tot een tehuis voor oude vrouwen en vrijsters. haar dood in 1742 werd het pand verbouwd tot een aantal kleinere kamers waar oude vrouwen van protestantse huize gratis mochten wonen. Een gevelsteen herinnert aan deze schenking. Later in de 18de eeuw breidde men het aantal kamers uit en kwam een nieuwe zijvleugel aan de Voorstraat tot stand. Dit oorspronkelijk 14de-eeuwse huis met een trapgevel aan de voorzijde uit het begin van de 17de eeuw werd in 2022 uitvoerig gerestaureerd. Een gedeelte van het pand is ingericht als museum.

Een bezoek aan het Vrouwenhuis kunt u telefonisch reserveren: telefoon 038- 4224823. Van 11.00 – 17.00 uur zijn er elk half uur rondleidingen. Er kunnen maximaal 15 personen per rondleiding mee.

Foto van het Vrouwenhuis