Wijde Aa

Een recreatieplas die is ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de achterliggend woonwijk de Aa-landen. De naam is afgeleid van het riviertje de Aa, waarvan de Westerveldse Aa het enige overgebleven stuk open water is. Oorspronkelijk was de plas kleiner, en stond bekend als De Kolk van Helderlicht, genoemd naar de gelijknamige boerderij die naast de plas staat (van hieruit gezien aan de overzijde van de plas). 

Foto van de Wijde Aa