Willemsvaart

De Willemsvaart is in de periode 1809-1819 ter plaatse van een bestaande verdedigingslinie aangelegd als vaarverbinding tussen rivier de IJssel en de stad

Het kanaal is niet in een rechte lijn aangelegd maar met een bocht om de ongeveer halverwege gelegen Spoolderberg heen geleid. Het kanaal is steeds verbeterd, verbreed en aangepast aan het gebruik. Kenmerkend voor het gebied zijn de lineaire structuren in de vorm van bomenlanen, wegen en de rooilijnen van de aangrenzende bebouwing. Na de sluiting in 1964 is het oostelijke deel gedempt en het middelste deel versmald en afgedamd.

Foto van de Willemsvaart