Zuiderkerk

Zuiderkerkstraat 31

Deze kerk werd in 1924 gebouwd naar een ontwerp van architect J.H. van der Veen uit Amsterdam als de derde Gereformeerde kerk van Zwolle. Het gebouw ligt prominent aan de kruising met de Zuiderkerkstraat en de van Karnebeekstraat. 

De kerk heeft een min of meer kruisvormige opzet en hoge, met pannen gedekte zadeldaken. De baksteen gevels hebben steunberen en eenvoudige siermetselwerklijsten. Aan de voorzijde aan de Van Karnebeekstraat ligt de hoofdentree met een vooruit springende omlijsting en een zware dubbele houten deur. 

De achthoekige bakstenen toren, met een hoge achtkante en met leien beklede bekroning, eindigt in een naaldspits. Deze markante bekroning werd geleverd door het bedrijf Nemaho in Doetinchem. In de zuidelijke gevel van de toren is een gedenksteen uit 1924 gemetseld.

Aan de westelijke zijde van de kerk liggen de consistorie en een kosterswoning. De oorspronkelijke indeling van het kerkelijk complex is grotendeels nog aanwezig. In de kerk staat een uit 1925 daterend orgel van orgelbouwer Valckx & Van Kouteren uit Rotterdam. Het interieur van de kerk heeft zijn oorspronkelijke karakter met de preekstoel, de gewelven, balustrades en balkons grotendeels behouden.

De Zuiderkerk fungeerde in WO II als verzetsbolwerk. Vanuit de consistorie werd de ”uitruiling” van onderduikers geregeld. Later deed de vergaderkamer dienst als inzamelingspunt van distributiebonnen voor onderduikers.

Zuiderkerk