Ethische commissie adviseert Zwolle over omgang data en digitale technologie

01 mei 2023
Homepage

De gemeente Zwolle maakt in haar werk voor de stad steeds vaker gebruik van data en digitale technologieën. Er is hierin heel veel beschikbaar en mogelijk. Maar er zitten ook gevoelige kanten aan het gebruik van data.

Hoe zit het met de privacy van inwoners en bedrijven? Hoe en hoe lang bewaar je gegevens? Maar ook: wat is fatsoenlijk, moreel en ethisch toelaatbaar? Het college en de ambtelijke organisatie kunnen voor dit soort complexe zaken terecht bij de Ethische commissie digitalisering. Deze week heeft het college de eerste reflectie van de commissie in ontvangst genomen.

Camera’s en beeldherkenning

Het eerste vraagstuk dat aan de commissie is voorgelegd, is het gebruik van camera’s en geautomatiseerde beeldherkenning in de openbare ruimte. Toepassingen zijn onder meer het gebruik van camera’s in de binnenstad, het gebruik van bodycams door BOA’s en Eyebikes. Hiervoor is de commissie twee keer bijeengekomen en zijn inwoners via een online peiling geraadpleegd. De resultaten zijn samengevat en voorgelegd aan het college. Het college heeft deze week aangegeven hoe om te gaan met de aandachtspunten uit de reflectie. 

Wethouder Digitale Stad, Arjan Spaans: “Het college heeft veel waardering voor de inbreng van de commissie. Met de oprichting van de Ethische commissie organiseren we tegengeluid over de manier waarop we verantwoord om kunnen gaan met data en nieuwe digitale technologieën. Via de commissie horen we ook of onze keuzes hierin aansluiten bij de normen en waarden van onze inwoners. Ik ben dan ook heel benieuwd naar de reflecties die nog komen gaan. Samen werken we aan verantwoorde digitale innovatie in Zwolle.”

Dialoog op gang brengen

De commissie bestaat uit onafhankelijke, externe deskundigen, die de gemeente helpen bij het vergroten van kennis en bewustwording over digitale innovaties. De commissie is bedoeld om een dialoog over de wenselijkheid van nieuwe technologie op gang te brengen. Hiermee blijft de verantwoordelijkheid voor het nemen van besluiten, en ook hoe wordt omgegaan met de publieke normen en waarden, bij het gemeentelijk bestuur. 

Voorzitter van de commissie, Robin Effing: “De commissie is er niet om op hoog intellectueel niveau van gedachten te wisselen. Integendeel: we zijn dienstbaar aan de stad. Waar mogelijk nemen we de stem van de buitenwereld, vooral die van inwoners, mee in onze reflecties.”

Meer informatie

De reflecties worden gepubliceerd op de website van de Ethische commissie: www.zwolle.nl/ethische-commissie

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle