FAQ Burgerzaken

Ja, er zijn zaken die u digitaal kunt regelen. Als u iets wilt doorgeven aan de gemeente, kan dat vaak ook via onze website met uw DigiD. Handig, dan hoeft u niet naar de publieksbalie te komen.
Bijvoorbeeld:

 • Geboorteaangifte
  U kunt de geboorte van uw kind online aan ons doorgeven. U kunt hier een geboorteaangifte doen.
 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)
  In een uittreksel van de Basisregistratie personen (BRP) staat de naam, het adres en de woonplaats van een persoon. U kunt hier een uittreksel van de BRP aanvragen.
 • Aanvraag parkeervergunning
  Heeft u een parkeervergunning, bezoekersvergunning, mantelzorgvergunning of parkeerabonnement nodig? Of wilt u een andere aanvraag doorgeven over parkeren? Dat kan via parkeerproducten voor bewoners.
 • Verhuizing
  Bent u verhuisd naar de gemeente Zwolle? Of bent u verhuisd binnen de gemeente? Dan kunt u hier uw verhuizing doorgeven.

Alleen nog dringende zaken; altijd een afspraak nodig

Vanwege de lockdown handelen we bij de publieksbalies tot en met 19 januari alleen nog dringende zaken af. Voor een bezoek aan de publieksbalies moet u altijd vooraf een afspraak maken, óók als u bijvoorbeeld  een paspoort komt afhalen. Heeft u al een afspraak staan in de periode tot 19 januari, dan nemen wij contact met u op om te bespreken of de afspraak door kan gaan.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? Dan kunt u ons bellen met 14038 (vijf cijfers). Online een afspraak maken kan tijdelijk niet.

Let op: het kan iets langer duren voordat u iemand aan de telefoon krijgt of aan de balie wordt geholpen. Dit komt doordat onze medewerkers in kleinere teams werken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mondkapjes

Vanaf 1 december 2020 geldt een mondkapjesplicht op alle overdekte openbare plekken in Nederland. Ook het stadskantoor is zo'n publieke ruimte. Daarom is het verplicht een mondkapje te dragen bij uw bezoek aan het stadskantoor en de publieksbalies. Draag het mondkapje als u het stadskantoor binnenloopt en als u geholpen wordt. Wij kunnen u vragen het mondkapje even kort af te zetten voor de identificatie. Neem zelf uw eigen mondkapje mee. Het dragen van een mondkapje is een extra maatregel. De 1,5 meter afstand blijft gelden, óók met een mondkapje.

Kom alleen

Kom zoveel mogelijk alleen. Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf dan thuis en stel uw bezoek aan de publieksbalies uit. 

Online regelen

Veel zaken kunt u ook online regelen met de gemeente, zoals een verhuizing doorgeven of een geboorteaangifte doen.

Heeft u in onze publicaties/bekendmakingen in het Gemeenteblad een stuk gezien dat ter inzage ligt? En wilt u dat bekijken? Doe dat dan zoveel mogelijk digitaal. Handig, dan hoeft u niet naar het stadskantoor te komen. In de publicatie in het gemeenteblad staat met wie u contact kunt opnemen om het stuk digitaal op te vragen. Wij sturen u het document dan toe.

Wilt u toch een stuk in het echt komen bekijken op het stadskantoor? Dat kan. Soms moet u daarvoor wel vooraf een afspraak maken. In de publicatie in het gemeenteblad staat of dat nodig is en met wie u daarvoor contact kunt opnemen.

Wat betekent ter inzage leggen?

Sommige stukken van de gemeente liggen ter inzage. Dat betekent dat u het stuk kunt bekijken en erop kunt reageren. Dat doet u meestal wanneer u het er (voor een deel) niet mee eens bent. Eerst ligt het concept van een besluit ter inzage. Als u daarop reageert, heet dat een zienswijze indienen. Als het besluit is genomen, ligt deze opnieuw ter inzage. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u in beroep gaan.

Heeft u een afspraak bij de publieksbalies? Dan nemen wij daarover contact met u op. Alleen als er spoed is, gaat uw afspraak door. Als uw afspraak geen spoed heeft, verzetten wij uw afspraak. Dit doen wij natuurlijk in overleg.

U kunt een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap plannen. Maar we plannen geen nieuwe huwelijken of partnerschappen in de periode tot en met 19 januari 2021. Tenzij er sprake is van spoed. U kunt wel vast uw huwelijk of partnerschap plannen voor die periode daarna.

Houd er rekening mee dat de komende periode nog maatregelen blijven gelden om besmetting met het coronavirus te voorkomen en er een maximum aantal gasten is. Daarover leest u meer in de andere veelgestelde vragen op deze pagina. Wilt u een huwelijk of partnerschap plannen? Kijk dan voor meer informatie op onze pagina over trouwen in Zwolle

Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan op het stadskantoor (gratis) of stadhuis (Schepenzaal)? Dan kan uw huwelijk of uw partnerschap doorgaan.

Vindt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op een zelfgekozen locatie plaats? Vraag dan na bij die locatie of uw huwelijk of geregistreerd partnerschap door kan gaan.

Voor alle locaties gelden er de komende periode nog maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Ook is er een maximum aantal gasten dat aanwezig mag zijn. In de vragen hieronder leest u daar meer over. Paren die de binnenkort trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, informeren wij zodra bekend is of en welke maatregelen voor hun huwelijk of partnerschap gelden.

Wij begrijpen het als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt verzetten naar een andere datum. Neem dan contact met ons op door te bellen naar 14038. Of stuur een e-mail naar babs@zwolle.nl

Bij de geplande huwelijken en geregistreerd partnerschappen op het stadhuis (Schepenzaal) en stadskantoor (gratis) gelden regels voor het aantal aanwezigen:

 • Trouwen/geregistreerd partnerschap op het stadhuis (Schepenzaal): er mogen er maximaal 30 gasten aanwezig zijn. Het paar dat trouwt/partnerschap registreert hoort ook bij het maximale aantal aanwezigen. Ook hun kinderen en alle kinderen van gasten tellen mee (óók als zij jonger zijn dan 13 jaar). Verder telt ook bijvoorbeeld de fotograaf mee met het aantal gasten. De trouwambtenaar telt niet mee. Het aantal gasten van 30 blijft in elk geval gelden tot en met 19 januari 2021 en mogelijk ook daarna nog.
 • Gratis trouwen/geregistreerd partnerschap op dinsdagochtend op het Stadskantoor: naast het paar mogen alleen de getuigen én de minderjarige kinderen (onder de 18 jaar) van het paar aanwezig zijn. Dat was altijd al zo.

Bij alle huwelijken of geregistreerd partnerschappen moet u voorlopig rekening houden met  de maatregelen hieronder:

 • Vanaf 1 december 2020 geldt een mondkapjesplicht op alle overdekte openbare plekken in Nederland. Ook het stadhuis en stadskantoor zijn publieke ruimtes. Daarom is het verplicht een mondkapje te dragen zodra u het stadhuis/stadskantoor binnenloopt en bij het verplaatsen door de ruimte. Als u op uw plek zit, mag u het mondkapje afdoen. Ook de trouwambtenaar draagt een mondkapje, behalve als hij/zij achter het spreekgestoelte staat. 
 • Tijdens de ceremonie voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap moeten gasten die niet tot hetzelfde huishouden horen 1,5 meter afstand van elkaar houden. In de Schepenzaal staan de stoelen twee aan twee in de ruimte. Zo kunt dus wel naast een huisgenoot zitten, maar houdt u genoeg ruimte tot de andere gasten.
 • U mag geen fysiek contact hebben. Dit betekent dat u elkaar niet mag aanraken. U mag dus bijvoorbeeld geen handen schudden om elkaar te feliciteren. Natuurlijk mag het stel dat gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat wél fysiek contact hebben met elkaar.
 • Heeft u of uw aanstaande echtgenoot of partner klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts? Dan kan het huwelijk of geregistreerd partnerschap helaas niet doorgaan. Neem zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14038.
 • Heeft één van uw gasten klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts? Vraag hem of haar dan om thuis te blijven en dus niet naar uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te komen.
 • Uw trouwambtenaar controleert voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap de identiteit van u, uw partner en uw getuigen. De trouwambtenaar pakt uw identiteitsbewijs niet aan. Hij of zij houdt 1,5 meter afstand.
 • Voor het ondertekenen van de akte zijn meerdere pennen beschikbaar. Zo hoeft u de pen niet door te geven.
 • Heeft u een voorgesprek met de trouwambtenaar? Dan heeft u dit gesprek per email, telefonisch, via skype of op een andere manier.

Paren die binnenkort gaan trouwen of partnerschap registeren krijgen ook een e-mail met de maatregelen die voor hun huwelijk of partnerschap gelden.

Ja, u kunt uw geplande huwelijk of geregistreerd partnerschap verzetten naar een andere datum. Neem dan contact met ons op door te bellen naar 14038 (5 cijfers). Of stuur een e-mail naar babs@zwolle.nl

Het verplaatsen van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap naar een andere datum kost niks extra. Als u tenminste niks verandert aan het soort huwelijk (bijvoorbeeld als u gekozen heeft voor een gratis huwelijk of verkorte ceremonie). Verandert u het soort huwelijk dan betaalt u extra of krijgt u geld terug, afhankelijk van uw keuze.

Heeft u al melding gedaan van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap? Vanaf het moment van melden moet uw huwelijk of partnerschap binnen een jaar plaatsvinden. Vindt u huwelijk of partnerschap later dan een jaar na melding plaats, dan moet u opnieuw melding doen.

Zou u getrouwd worden door u eigen trouwambtenaar (bijvoorbeeld een ouder of vriend), maar kan die persoon niet op de nieuwe datum? Dan krijgt u de kosten voor het tijdelijk benoemen van de eigen trouwambtenaar terug.

Vindt uw huwelijk of partnerschap op een zelf gekozen locatie plaats? Vraag dan na bij die locatie of uw huwelijk of geregistreerd partnerschap door kan gaan. Kan het  niet doorgaan? Neem dan contact met ons op  door te bellen naar 14038. Of stuur een e-mail naar babs@zwolle.nl

De zelfgekozen locatie moet altijd voldoen aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. Zo mogen er maximaal 30 gasten aanwezig zijn. Het paar dat trouwt/partnerschap registreert hoort ook bij het maximale aantal aanwezigen. Ook hun kinderen en alle kinderen van gasten tellen mee (óók als zij jonger zijn dan 13 jaar). Verder telt ook bijvoorbeeld de fotograaf mee met het aantal gasten. De trouwambtenaar telt niet mee. Het aantal gasten van 30 blijft in elk geval gelden tot en met 19 januari 2021 en mogelijk ook daarna nog.

Op de zelfgekozen locatie geldt een uitzondering op het verbod op groepsvorming. Dit geldt alleen voor de huwelijksvoltrekking of het moment van het registreren van het partnerschap. Als dat klaar is, geldt weer de maximale groepsgrootte van 2 personen. 

De aanwezigen moeten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Wij adviseren u bij de locatie na te vragen welke maatregelen er verder gelden.

Thuis trouwen of partnerschap registreren kan op dit moment alleen bij bijzondere omstandigheden. Zoals bij ziekte van één van de partners. Neem contact op met ons op via telefoonnummer 14038 om te overleggen of thuis trouwen mogelijk is.

Begrafenissen kunnen natuurlijk plaatsvinden. Mensen moeten daarbij wel altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Het maximum aantal bezoekers hangt af van de grootte van de locatie van de begrafenis.

Wat dit betekent voor een begrafenis, kunt u het beste bespreken met uw begrafenisondernemer.

Meer informatie over het coronavirus en begrafenissen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

U moet de geboorte van uw kind binnen 3 dagen melden bij de gemeente waar uw kind geboren is. Is uw kind geboren in Zwolle? Dan kunt u dit melden op het stadskantoor (Lübeckplein 2 – vlakbij het NS-station). U moet hiervoor een afspraak maken. Dat kan telefonisch via tel. 14038 (5 cijfers). U kunt ook de geboorte van uw kind online aan ons doorgeven. Handig, dan hoeft u niet naar het stadskantoor te komen. U kunt hier online geboorteaangifte doen.

Het geboorteloket in het Isala Ziekenhuis is gesloten.

Ja, de vier gemeentelijke begraafplaatsen zijn open op de normale  openingstijden. Zorg ook hier dat u 1,5 meter afstand houdt van andere bezoekers.

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn:

 • Begraafplaats Kranenburg, Kranenburgweg 7
 • Begraafplaats, Meppelerstraatweg (hoek Molenkampsweg)
 • Begraafplaats Voorst, Ridder Zwederlaan (Westenholte)
 • Begraafplaats Windesheim, Pastorieweg (Windesheim)

Vanwege het coronavirus is het soms lastiger om uw rijbewijs te verlengen. Bijvoorbeeld omdat een medische keuring door corona meer tijd kost. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat u tijdelijk met uw verlopen rijbewijs mag blijven rijden. Verloopt uw rijbewijs tussen 1 februari en 31 augustus 2020? Dan kunt u tot maximaal 7 maanden na de verloopdatum blijven doorrijden met uw rijbewijs. Tijdens die 7 maanden blijft u verzekerd en u kunt geen boete krijgen voor rijden met een verlopen rijbewijs. Deze maatregel geldt in Nederland en alle andere lidstaten van de Europese Unie.

Heeft u een medische keuring of beoordeling van uw rijvaardigheid nodig om uw rijbewijs te verlengen? Dan vraagt de minister goed na te denken of het verstandig is de weg op te gaan voordat u de keuring en beoordeling heeft gehad.

Let op. U mag niet blijven doorrijden met een rijbewijs dat is ingenomen of geschorst. Ook kunt u een verlopen rijbewijs niet gebruiken om u te legitimeren, behalve in situaties waarbij het gaat om zorgafname. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.