FAQ Burgerzaken

Ja, er zijn zaken die u digitaal kunt regelen. Als u iets wilt doorgeven aan de gemeente, kan dat vaak ook via onze website met uw DigiD. Handig, dan hoeft u niet naar de publieksbalie te komen.
Bijvoorbeeld:

 • Geboorteaangifte
  U kunt de geboorte van uw kind online aan ons doorgeven. U kunt hier een geboorteaangifte doen.
 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)
  In een uittreksel van de Basisregistratie personen (BRP) staat de naam, het adres en de woonplaats van een persoon. U kunt hier een uittreksel van de BRP aanvragen.
 • Aanvraag parkeervergunning
  Heeft u een parkeervergunning, bezoekersvergunning, mantelzorgvergunning of parkeerabonnement nodig? Of wilt u een andere aanvraag doorgeven over parkeren? Dat kan via parkeerproducten voor bewoners.
 • Verhuizing
  Bent u verhuisd naar de gemeente Zwolle? Of bent u verhuisd binnen de gemeente? Dan kunt u hier uw verhuizing doorgeven.

De publieksbalie werkt tot nader bericht alleen nog op afspraak en handelt alleen de meest dringende zaken af. Dit betekent dat u altijd een afspraak moet maken, óók als u bijvoorbeeld  een paspoort komt afhalen.

Wilt u een afspraak maken? Dat kan alleen door ons te bellen op  tel. 14038 (5 cijfers). Let op: het kan iets langer duren voordat u iemand aan de telefoon krijgt of aan de balie wordt geholpen. Dit komt doordat onze medewerkers in kleinere teams werken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Alleen voor geboorteaangifte kunt u online een afspraak maken via www.zwolle.nl/afspraakmaken

Heeft u klachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf dan thuis en stel uw afspraak uit.

Heeft u in onze publicaties/bekendmakingen in het Gemeenteblad een stuk gezien dat ter inzage ligt? En wilt u dat bekijken? Doe dat dan zoveel mogelijk digitaal. Handig, dan hoeft u niet naar het stadskantoor te komen. In de publicatie in het gemeenteblad staat met wie u contact kunt opnemen om het stuk digitaal op te vragen. Wij sturen u het document dan toe.

Wilt u toch een stuk in het echt komen bekijken? Dat kan tijdens openingstijden op het stadskantoor. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. 

Wat betekent ter inzage leggen?

Sommige stukken van de gemeente liggen ter inzage. Dat betekent dat u het stuk kunt bekijken en erop kunt reageren. Dat doet u meestal wanneer u het er (voor een deel) niet mee eens bent. Eerst ligt het concept van een besluit ter inzage. Als u daarop reageert, heet dat een zienswijze indienen. Als het besluit is genomen, ligt deze opnieuw ter inzage. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u in beroep gaan.

Heeft u een afspraak bij de publieksbalies? Dan nemen wij daarover contact met u op. Alleen als er spoed is, gaat uw afspraak door. Als uw afspraak geen spoed heeft, verzetten wij uw afspraak. Dit doen wij natuurlijk in overleg.

U kunt weer een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap plannen. Houd er rekening mee dat de komende periode nog maatregelen blijven gelden om besmetting met het coronavirus te voorkomen en er een maximum aantal gasten is. Daarover leest u meer in de andere veelgestelde vragen op deze pagina. Wilt u een huwelijk of partnerschap plannen? Kijk dan voor meer informatie op onze pagina over trouwen in Zwolle

Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan op het stadskantoor (gratis) of stadhuis (Schepenzaal)? Dan kan uw huwelijk of uw partnerschap doorgaan.

Vindt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op een zelfgekozen locatie plaats? Vraag dan na bij die locatie of uw huwelijk of geregistreerd partnerschap door kan gaan.

Voor alle locaties gelden er de komende periode nog maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Ook is er een maximum aantal gasten dat aanwezig mag zijn. In de vragen hieronder leest u daar meer over. Paren die de binnenkort trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, informeren wij zodra bekend is of en welke maatregelen voor hun huwelijk of partnerschap gelden.

Wij begrijpen het als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt verzetten naar een andere datum. Neem dan contact met ons op door te bellen naar 14038. Of stuur een e-mail naar babs@zwolle.nl

Bij de geplande huwelijken en geregistreerd partnerschappen op het stadhuis (Schepenzaal) en stadskantoor (gratis) gelden regels voor het aantal aanwezigen:

 • Trouwen/geregistreerd partnerschap op het stadhuis (Schepenzaal): Tot en met 30 juni mogen er maximaal 30 gasten aanwezig zijn. Vanaf 1 juli gaat dit omhoog naar maximaal 44 gasten. Dit is het maximale aantal aanwezigen dat past in de zaal, met behoud van de 1,5 meter afstand. Het paar dat trouwt/partnerschap registreert hoort ook bij het maximale aantal aanwezigen. De trouwambtenaar telt niet mee.
 • Gratis trouwen/geregistreerd partnerschap op dinsdagochtend op het Stadskantoor: naast het paar mogen alleen de getuigen én de minderjarige kinderen (onder de 18 jaar) van het paar aanwezig zijn. Dat was altijd al zo.

Bij alle huwelijken of geregistreerd partnerschappen moet u rekening houden met  de maatregelen hieronder:

 • Tijdens de ceremonie voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap moeten gasten die niet tot hetzelfde huishouden horen 1,5 meter afstand van elkaar houden. In de Schepenzaal staan de stoelen twee aan twee in de ruimte. Zo kunt dus wel naast een huisgenoot zitten, maar houdt u genoeg ruimte tot de andere gasten.
 • U mag geen fysiek contact hebben. Dit betekent dat u elkaar niet mag aanraken. U mag dus bijvoorbeeld geen handen schudden om elkaar te feliciteren. Natuurlijk mag het stel dat gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat wél fysiek contact hebben met elkaar.
 • Heeft u of uw aanstaande echtgenoot of partner klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts? Dan kan het huwelijk of geregistreerd partnerschap helaas niet doorgaan. Neem zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14038.
 • Heeft één van uw gasten klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts? Vraag hem of haar dan om thuis te blijven en dus niet naar uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te komen.
 • Uw trouwambtenaar controleert voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap de identiteit van u, uw partner en uw getuigen. De trouwambtenaar pakt uw identiteitsbewijs niet aan. Hij of zij houdt 1,5 meter afstand.
 • Voor het ondertekenen van de akte zijn meerdere pennen beschikbaar. Zo hoeft u de pen niet door te geven.
 • Heeft u een voorgesprek met de trouwambtenaar? Dan heeft u dit gesprek per email, telefonisch, via skype of op een andere manier.

Paren die binnenkort gaan trouwen of partnerschap registeren krijgen ook een e-mail met de maatregelen die voor hun huwelijk of partnerschap gelden.

De genoemde maatregelen gelden in elk geval tot 31 augustus 2020. Houd er rekening mee dat ook daarna mogelijk maatregelen blijven gelden en er een (nog onbekend) maximum aantal gasten blijft.

Ja, u kunt uw geplande huwelijk of geregistreerd partnerschap verzetten naar een andere datum. Neem dan contact met ons op door te bellen naar 14038 (5 cijfers). Of stuur een e-mail naar babs@zwolle.nl

Het verplaatsen van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap naar een andere datum kost niks extra. Als u tenminste niks verandert aan het soort huwelijk (bijvoorbeeld als u gekozen heeft voor een gratis huwelijk of verkorte ceremonie). Verandert u het soort huwelijk dan betaalt u extra of krijgt u geld terug, afhankelijk van uw keuze.

Heeft u al melding gedaan van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap? Vanaf het moment van melden moet uw huwelijk of partnerschap binnen een jaar plaatsvinden. Vindt u huwelijk of partnerschap later dan een jaar na melding plaats, dan moet u opnieuw melding doen.

Zou u getrouwd worden door u eigen trouwambtenaar (bijvoorbeeld een ouder of vriend), maar kan die persoon niet op de nieuwe datum? Dan krijgt u de kosten voor het tijdelijk benoemen van de eigen trouwambtenaar terug.

Vindt uw huwelijk of partnerschap op een zelf gekozen locatie plaats? Vraag dan na bij die locatie  of uw  huwelijk of geregistreerd partnerschap door kan gaan. Kan het  niet doorgaan? Neem dan contact met ons op  door te bellen naar 14038. Of stuur een e-mail naar babs@zwolle.nl

De zelfgekozen locatie moet altijd voldoen aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld wat betreft het maximale aantal aanwezigen. Dat aantal hangt af van de grootte van de locatie. De aanwezigen moeten namelijk 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Wij adviseren u bij de locatie na te vragen hoeveel gasten daar aanwezig kunnen zijn en welke maatregelen er precies gelden.

Begrafenissen kunnen natuurlijk plaatsvinden. Tot 30 juni mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn, vanaf 1 juli gaat dit omhoog naar 100. Mensen moeten daarbij wel altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. 

Wat dit betekent voor een begrafenis, kunt u het beste bespreken met uw begrafenisondernemer.

U moet de geboorte van uw kind binnen 3 dagen melden bij de gemeente waar uw kind geboren is. Is uw kind geboren in Zwolle? Dan kunt u dit melden op het stadskantoor (Lübeckplein 2 – vlakbij het NS-station). U moet hiervoor een afspraak maken. Dat kan telefonisch via tel. 14038 (5 cijfers) of digitaal via www.zwolle.nl/afspraakmaken. U kunt ook de geboorte van uw kind online aan ons doorgeven. Handig, dan hoeft u niet naar het stadskantoor te komen. U kunt hier online geboorteaangifte doen.

Het geboorteloket in het Isala Ziekenhuis is gesloten.

Ja, de vier gemeentelijke begraafplaatsen zijn open op de normale  openingstijden. Zorg ook hier dat u 1,5 meter afstand houdt van andere bezoekers.

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn:

 • Begraafplaats Kranenburg, Kranenburgweg 7
 • Begraafplaats, Meppelerstraatweg (hoek Molenkampsweg)
 • Begraafplaats Voorst, Ridder Zwederlaan (Westenholte)
 • Begraafplaats Windesheim, Pastorieweg (Windesheim)

Vanwege het coronavirus is het soms lastiger om uw rijbewijs te verlengen. Bijvoorbeeld omdat een medische keuring door corona meer tijd kost. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat u tijdelijk met uw verlopen rijbewijs mag blijven rijden. Verloopt uw rijbewijs tussen 1 februari en 31 augustus 2020? Dan kunt u tot maximaal 7 maanden na de verloopdatum blijven doorrijden met uw rijbewijs. Tijdens die 7 maanden blijft u verzekerd en u kunt geen boete krijgen voor rijden met een verlopen rijbewijs. Deze maatregel geldt in Nederland en alle andere lidstaten van de Europese Unie.

Heeft u een medische keuring of beoordeling van uw rijvaardigheid nodig om uw rijbewijs te verlengen? Dan vraagt de minister goed na te denken of het verstandig is de weg op te gaan voordat u de keuring en beoordeling heeft gehad.

Let op. U mag niet blijven doorrijden met een rijbewijs dat is ingenomen of geschorst. Ook kunt u een verlopen rijbewijs niet gebruiken om u te legitimeren, behalve in situaties waarbij het gaat om zorgafname. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.