FAQ Informatie voor ondernemers

Als gevolg van de maatregelen tegen de uitbreiding van het corronavirus kunt u als zp'er, zzp'er of als ondernemer tegen veel vragen aanlopen. Op deze pagina geven we antwoord op de vragen waarbij de gemeente Zwolle u kan helpen. Kijk voor antwoorden op andere, algemenere vragen op de website van Rijksoverheid.

De Tozo-regeling is een tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers die financieel in de knel komen door het coronavirus. Op basis van deze tijdelijke regeling kunt u tijdelijk voor 3 maanden een inkomensondersteuning aanvragen. Dit betekent dat wij uw inkomen aanvullen tot aan het sociaal minimum. Hoeveel geld u precies krijgt, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en van uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. En er is ook geen vermogenstoets of partnertoets. Dat betekent dat wij niet vragen hoeveel eigen geld u heeft, of wat u partner verdient. Deze regeling kunt u aanvragen via het Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle (Rbz). Het aanvraagformulier vindt u hier

Het Regionaal bureau zelfstandigen in Zwolle helpt zp’ers en zzp'ers die inkomensondersteuning nodig hebben. Op dit moment werkt het Rbz hard om alle aanvragen die binnenkomen zo snel en goed mogelijk te verwerken. U kunt het Rbz het best bereiken via het contactformulier. Een medewerker neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

  • U bent een gevestigde zelfstandigen tussen de 18 jaar en de  pensioengerechtigde leeftijd;
  • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Voldoet u aan boventaande voorwaarden dan kunt u overgaan tot het indienen van de aanvraag. U kunt vooralsnog alleen een tijdelijke uitkering aanvragen. Binnenkort zal ook de aanvraag voor bedrijfskapitaal beschikbaar komen. 

Het Rbz probeert uw aanvraag binnen 4 weken te beoordelen en te betalen. Zodra u de aanvraag heeft ingediend wordt er, vooruitlopend op de afhandeling van de aanvraag, eerst een voorschot verstrekt. 

De regeling blijft vooralsnog tot 1 juni 2020 van kracht. 

De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Als u vanaf die datum, door corona-gerelateerde maatregelen, in de financiële problemen bent gekomen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

Hoeveel geld u precies krijgt, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en van uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. En er is ook geen vermogenstoets of partnertoets. Dat betekent dat wij niet vragen hoeveel eigen geld u heeft, of wat u partner verdient. 

Uw gegevens worden geregistreerd. Wij snappen dat het coronavirus een grote uitwerking heeft veel bedrijven. Op dit moment werkt het Rbz hard om alle aanvragen die binnenkomen zo snel en goed mogelijk te verwerken. U kunt het Rbz het best bereiken via het contactformulier. Een medewerker neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Kijk op www.rbzzwolle.nl welke voorwaarden aan de regeling verbonden zijn.

Het Rbz probeert uw aanvraag binnen 4 weken te beoordelen en te betalen. Zodra u de aanvraag heeft ingediend wordt er, vooruitlopend op de afhandeling van de aanvraag, eerst een voorschot verstrekt. 

Binnenkort heeft u de mogelijkheid een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen van max. € 10.517 euro. Zodra er meer bekend is informeren wij u op deze site. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het BBZ gehanteerde percentage van 8% liggen. 

Het college kijkt of er verdergaande ondersteunende maatregelen mogelijk zijn voor partijen waarmee de gemeente een contract- of subsidierelatie heeft, zoals zorgaanbieders. Voor deze laatste groep komt op korte termijn een regeling. 

Uitstel van de gemeentelijke belastingen geldt ook voor de organisaties, zoals wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen. Als deze organisaties (ook) een pand huren van de gemeente of grond in erfpacht hebben, kunnen zij ook uitstel van betaling voor de huur/erfpacht aanvragen voor de periode tot 1 september 2020. Dit kan worden aangevraagd via www.zwolle.nl/uitstelvanbetaling

Sportverenigingen kunnen voor de huur van gemeentelijke accommodaties tussen 1 maart en 1 september 2020 uitstel van betaling aanvragen bij Sportservice Zwolle, via e-mailadres gsa@sportservicezwolle.nl

De aanslag voor de gemeentelijke belastingen (onroerend goed, rioolheffing en afvalstofheffing) is in februari verstuurd. Meer informatie over de uitstelling van betaling van deze gemeentelijke heffingen en het aanvragen van het uitstel kunt u als ondernemer of zzp'er vinden op www.GBLT.nl

Ook ZZP'ers met een kantoor aan huis kunnen via het GBLT uitstel aanvragen.