FAQ Ondernemers

Als gevolg van de maatregelen tegen de uitbreiding van het corronavirus kunt u als zp'er, zzp'er of als ondernemer tegen veel vragen aanlopen. Op deze pagina geven we antwoord op de vragen waarbij de gemeente Zwolle u kan helpen. Kijk voor antwoorden op andere, algemenere vragen op de website van Rijksoverheid.

Als terreineigenaar bent u, zoals altijd, zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gasten en personeel. Als u besluit het terrein te sluiten, is dat voor eigen rekening. Er zijn wel ondersteunende maatregelen voor ondernemers die te lijden hebben onder de coronacrisis. Kijk hiervoor op de pagina van de Rijksoverheid. Deze maatregelen gelden voor recreatie en toerisme in de hele Veiligheidsregio IJsselland. Hier vindt u alle informatie over dit onderwerp. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het informatienummer recreatie en toerisme van de veiligheidsregio IJsselland via 088-119 77 77. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

U moet zelf uw gasten zichtbaar informeren over de maatregelen. Ook moet u erop letten dat uw gasten én uw personeel zich daaraan houden. Houden gasten of personeel zich niet aan de regels, dan moet u hen aanspreken en wegsturen als zij zich er dan nog steeds niet aan houden. Doet u dit niet, dan kan de burgemeester uw terrein sluiten. Als u problemen ervaart bij het aanspreken van uw gasten dan kunt u de politie of handhavers van de gemeente bellen. Deze maatregelen gelden voor recreatie en toerisme in de hele Veiligheidsregio IJsselland. Hier vindt u alle informatie over dit onderwerp. 

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het informatienummer recreatie en toerisme van de veiligheidsregio IJsselland via 088-119 77 77. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur

 

Mensen die ziek zijn, moeten thuis blijven. Als ze koorts hebben, moeten ook hun gezinsleden thuis blijven. Als ze tijdens hun vakantie ziek worden, moeten ze op hun vakantieadres binnen blijven of met eigen vervoer naar huis gaan en daar binnen blijven. Deze maatregelen gelden voor recreatie en toerisme in de hele Veiligheidsregio IJsselland. Hier vindt u alle informatie. 

Uw vakantiepark of camping hoeft niet verplicht te sluiten. Wel moet u gemeenschappelijke ruimtes, zoals wc’s, douches en (af)wasruimte sluiten. Zwembaden mogen wel weer open en uw gasten mogen ook hun chemische toilet legen. 

Huisje, chalet of stacaravan

U mag een huisje, chalet of stacaravan verhuren, maar alleen als die een eigen douche en wc heeft. Ook mag u alleen verhuren aan mensen die samen een huishouden zijn. Het huisje mag dus niet gebruikt worden voor samenkomsten. Let er wel op dat uw gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. 

Kamperen

Kamperen mag alleen als uw gasten zelfvoorzienend zijn. Dat wil zeggen dat ze geen gebruik hoeven te maken van de gedeelde douches, wc's en (af)wasruimtes. Een chemisch toilet legen mag we. 

Deze regels gelden voor alle recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, stranden en (jacht)havens in de Veiligheidsregio IJsselland. Hier kunt u alle informatie vinden. 

Gezien de grootte van uw onderneming bent u wellicht meer geholpen met de regeling Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van het RVO.

De Tozo-regeling is een tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers die financieel in de knel komen door het coronavirus. Op basis van deze regeling kunt u tijdelijk voor 3 maanden een inkomensondersteuning aanvragen. Dit betekent dat wij uw inkomen aanvullen tot aan het sociaal minimum. Hoeveel geld u precies krijgt, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en van uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. En er is ook geen vermogenstoets of partnertoets. Dat betekent dat wij niet vragen hoeveel eigen geld u heeft, of wat uw partner verdient. Deze regeling kunt u aanvragen via het Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle (Rbz). Het aanvraagformulier vindt u hier

Het Regionaal bureau zelfstandigen in Zwolle helpt zp’ers en zzp'ers die inkomensondersteuning nodig hebben. Op dit moment werkt het Rbz hard om alle aanvragen die binnenkomen zo snel en goed mogelijk te verwerken. U kunt het Rbz het best bereiken via het contactformulier. Een medewerker neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

  • U bent een gevestigde zelfstandigen tussen de 18 jaar en de  pensioengerechtigde leeftijd;
  • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Voldoet u aan boventaande voorwaarden dan kunt u overgaan tot het indienen van de aanvraag. U kunt vooralsnog alleen een tijdelijke uitkering aanvragen. Binnenkort zal ook de aanvraag voor bedrijfskapitaal beschikbaar komen. 

Het Rbz probeert uw aanvraag binnen 4 weken te beoordelen en te betalen. Zodra u de aanvraag heeft ingediend wordt er, vooruitlopend op de afhandeling van de aanvraag, eerst een voorschot verstrekt. 

De regeling blijft vooralsnog tot 1 juni 2020 van kracht. 

De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Als u vanaf die datum, door corona-gerelateerde maatregelen, in de financiële problemen bent gekomen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. 

Voor wie?

De doelgroep van de COL-faciliteit is startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben, met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding.

Corona-Overbruggingslening

De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de €500.000,- af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen. Meer informatie over criteria en aanvragen van de Corona-Overbruggingslening is te vinden op de website van de ROM's. 

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De COL is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ROM’s en Techleap.nl.

De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de €500.000,- af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen. Meer informatie over criteria en aanvragen van de Corona-Overbruggingslening is te vinden op de website van de ROM's. 

Om horecaondernemers tegemoet te komen, heeft de gemeente Zwolle besloten om de precario terrassen voor heel 2020 niet te innen. Precario is de vergoeding die gemeentes vragen voor het gebruik van openbare grond. Maandagavond 29 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om voor dit jaar geen precario terrassen te vorderen. Ondernemers die voor het eerste kwartaal al betaald hebben, krijgen hun geld automatisch teruggestort. Zij hoeven verder geen actie te ondernemen. Dit geldt ook voor ondernemers die uitstel hebben aangevraagd of die nog niet betaald hebben. 

Heeft u als ondernemer uit het Midden- en Kleinbedrijf financiële problemen? En twijfelt u of u wel door kunt gaan met uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op  met het Team Schuldsanering & Ondernemers van de gemeente Zwolle. Dit team kan u helpen met het aanpakken van uw schulden. Daarbij is het uitgangspunt: de continuïteit van uw onderneming. Kijk hier voor meer informatie. 

Gezien de grootte van uw onderneming bent u wellicht geholpen met de regeling Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van het RVO.

Hoeveel geld u precies krijgt, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en van uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. En er is ook geen vermogenstoets of partnertoets. Dat betekent dat wij niet vragen hoeveel eigen geld u heeft, of wat u partner verdient. 

Uw gegevens worden geregistreerd. Wij snappen dat het coronavirus een grote uitwerking heeft veel bedrijven. Op dit moment werkt het Rbz hard om alle aanvragen die binnenkomen zo snel en goed mogelijk te verwerken. U kunt het Rbz het best bereiken via het contactformulier. Een medewerker neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Kijk op www.rbzzwolle.nl welke voorwaarden aan de regeling verbonden zijn.

Het Rbz probeert uw aanvraag binnen 4 weken te beoordelen en te betalen. Zodra u de aanvraag heeft ingediend wordt er, vooruitlopend op de afhandeling van de aanvraag, eerst een voorschot verstrekt. 

U dient zelf voor iedere aanslag/factuur uitstel van betaling aan te vragen bij uw gemeente. Dus ook voor aanslagen/facturen die u al van uw gemeente heeft ontvangen en die nog volgen. U kunt uw aanvraag voor de gemeente Zwolle doen via de tapblad aanvragen. Het uitstel geldt tot 1 september 2020. 

De Rijksoverheid heeft verschillende maatregelen aangekondigd of al ingezet:

  • Deeltijd WW
  • Werktijdverkorting – tijdelijk noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid
  • Uitstel van landelijke belastingen

De gemeente Zwolle onderzoekt wat wij extra kunnen doen om te helpen bij financiële nood. Bijvoorbeeld door uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. Hierover volgt binnenkort meer informatie op www.zwolle.nl/coronainfo-ondernemers

Vanaf 1 mei 2020 heeft u de mogelijkheid om een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen van maximaal € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het BBZ gehanteerde percentage van 8% liggen. 

Het college kijkt of er verdergaande ondersteunende maatregelen mogelijk zijn voor partijen waarmee de gemeente een contract- of subsidierelatie heeft, zoals zorgaanbieders. Voor deze laatste groep komt op korte termijn een regeling. 

Uitstel van de gemeentelijke belastingen geldt ook voor de organisaties, zoals wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen. Als deze organisaties (ook) een pand huren van de gemeente of grond in erfpacht hebben, kunnen zij ook uitstel van betaling voor de huur/erfpacht aanvragen voor de periode tot 1 september 2020. Dit kan worden aangevraagd via www.zwolle.nl/uitstelvanbetaling

Sportverenigingen kunnen voor de huur van gemeentelijke accommodaties tussen 1 maart en 1 september 2020 uitstel van betaling aanvragen bij Sportservice Zwolle, via e-mailadres gsa@sportservicezwolle.nl

De aanslag voor de gemeentelijke belastingen (onroerend goed, rioolheffing en afvalstofheffing) is in februari verstuurd. Meer informatie over de uitstelling van betaling van deze gemeentelijke heffingen en het aanvragen van het uitstel (let op: sinds 1 augustus niet meer mogelijk) kunt u als ondernemer of zzp'er (ook zzp'ers met kantoor aan huis) vinden op www.GBLT.nl