FAQ Onderzoek naar toekomst Regio Zwolle

Zwolle beslist over de toekomst van Zwolle. Uiteindelijk nemen de Zwolse gemeenteraadsleden hierover een besluit. Zij kunnen de resultaten van dit onderzoek meenemen bij hun beslissing over de volgende Omgevingsvisie, de Omgevingsvisie 3.0.

In de Omgevingsvisie wordt de toekomst van de stad beschreven. Zo’n visie maakt de gemeente niet alleen, maar samen met Zwollenaren. Lees meer over de Omgevingsvisie 2.0

Het resultaat is straks een beschrijving van een ontwikkelrichting. Hierin staan onder meer de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de regio. Ook geeft het aan wat belangrijke plekken worden om te gaan wonen en de relatie daarvan met bijvoorbeeld hoe we reizen.

Het inzicht hiervoor ontstaat door ontwikkelperspectieven uit te werken. Dit zijn vier verschillende beschrijvingen van de toekomst van de regio. Hierin zijn belangrijke thema’s als klimaat, bereikbaarheid, wonen en werken uitgewerkt. Ook wordt er rekening gehouden met verschillende snelheden waarin de regio zou kunnen groeien, bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe huizen en bedrijven.

Het is niet zo dat een van de ontwikkelperspectieven wordt gekozen. Ze zijn bedoeld om de gevolgen en verschillen in beeld te brengen van een groot aantal ontwikkelmogelijkheden voor de regio, ook wel bouwstenen genoemd. Met behulp van deze bouwstenen en inzichten kunnen we betere keuzes maken voor de toekomst. Voor onze regio en ook voor de gemeente Zwolle.

De komende tijd wordt er aan het onderzoek gewerkt. Het streven is dat het onderzoek uiterlijk in het najaar van 2022 klaar is. Dan zijn de uitkomsten ook in te zien voor iedereen via de website van Regio Zwolle en de gemeente Zwolle. Voor alle inwoners van Zwolle en van de regio. En natuurlijk ook voor de gemeenteraden en maatschappelijke organisaties. In het voorjaar van 2022 zijn de tussentijdse uitkomsten, bijvoorbeeld van de vier ontwikkelperspectieven, al te zien via de website van de regio.

Bij het regionale onderzoek zijn bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties betrokken. Hierin zitten ook vertegenwoordigers van de gemeente Zwolle. Wanneer het onderzoek klaar is, volgt de vertaling  voor Zwolle.  Hierin vinden we het belangrijk om ook de kijk van inwoners mee te nemen. Meer informatie volgt wanneer het onderzoek verder gevorderd is.

De groei en het geheel van ontwikkelingen als het gaat om wonen, werken en leven wordt ook wel ‘verstedelijking’ genoemd. Vandaar deze naam. Dit woord wordt door de landelijke overheid gebruikt als het gaat om de toekomst van steden en de omgeving. Zij gaan namelijk over de ontwikkeling van regio’s rond deze steden.

Het woord zegt niets over de uitkomst van het onderzoek. Het doel is zeker niet om net zoals de randstad te worden. Het uitgangspunt is dat Zwolle die fijne stad blijft die het nu al is. Wel is het een algemeen gebruikte term in de bestuurlijke samenwerking met de landelijke overheid in alle regio’s in Nederland waar vergelijkbare onderzoeken worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor Groningen-Assen en voor Arnhem-Nijmegen.

Dit onderzoek doet Regio Zwolle (22 gemeenten en vier provincies) samen met de waterschappen en de landelijke overheid.