FAQ Wijziging breng- en haalservice grof huisvuil en grof tuinafval

Grof huisvuil en grof tuinafval afgebeeld

Vanaf 1 april 2021 gelden er binnen de gemeente Zwolle nieuwe regels voor het laten ophalen en wegbrengen van grof huisvuil en grof tuinafval. Per huishouden kunt u vanaf 1 april:

 • 2 tuinzakken per kalenderjaar gratis aan huis laten brengen en ophalen door ROVA. In deze tuinzakken kunt u grof tuinafval (takken en ander snoeiafval, gemaaid gras en bladeren) aanbieden.
 • 1x per kalenderjaar gratis één kubieke meter grof huisvuil aan huis laten ophalen door ROVA.
 • 500 kg grof huisvuil en/of grof tuinafval per kalenderjaar gratis naar het milieubrengstation van ROVA brengen.

Voor verreweg de meeste Zwolse huishoudens zijn de genoemde hoeveelheden ruim voldoende. Wilt u vaker gebruik maken van de service voor halen en brengen van grofvuil? Dat kan nog steeds. Hiervoor betaalt u dan een kostendekkende vergoeding.

De nieuwe regels zijn ingegaan in op 1 april 2021. Het grof huisvuil en grof tuinafval dat u vóór die datum heeft weggebracht of heeft laten ophalen telt nog niet mee. Op 1 januari van elk jaar krijgen huishoudens nieuw tegoed voor dat betreffende jaar.

Eerder konden inwoners van Zwolle onbeperkt tuinzakken aanvragen en grof huisvuil laten ophalen. Ook konden huishoudens elke dag gratis 250 kg grof huisvuil en grof tuinafval brengen naar het milieubrengstation van ROVA.

Website ROVA

Veelgestelde vragen

De gemeente Zwolle voert deze verandering door om de kosten voor de verwerking van afval beheersbaar te houden en eerlijker te verdelen. Een kleine groep huishoudens maakt relatief veel gebruik van de diensten. Voor verreweg de meeste Zwolse huishoudens zijn de hoeveelheden, die vanaf 1 april 2021 gelden, ruim voldoende. Het merendeel van de huishoudens komt namelijk maximaal één keer per jaar bij het milieubrengstation van ROVA aan de Rijnlandstraat. Gemiddeld brengen ze dan 75 kg afval. Ook van de tuinzak en de ophaalservice voor grof huisvuil wordt gemiddeld minder dan één keer per jaar per huishouden gebruik gemaakt.

De gemeente wil met de nieuwe regels ook tegengaan dat bedrijfsafval als huisvuil wordt weggebracht en dat ROVA-pasjes worden uitgeleend aan mensen buiten de gemeente Zwolle.

De nieuwe regels dragen ook bij aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval in Zwolle. Uiteindelijk werkt Zwolle toe naar een Zwolle zonder afval. Een gemeente waarin we zoveel mogelijk afval recyclen en gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. En waar we zo min mogelijk restafval overhouden dat verbrand wordt.

Dit wordt bijgehouden aan de hand van uw ROVA-pas. De pas heeft een uniek nummer en is adresgebonden. Op het milieubrengstation neemt u uw pas mee wanneer u afval komt brengen. Ook als u een tuinzak aanvraagt of een afspraak maakt voor het ophalen van grof huisvuil, heeft u uw ROVA-pasnummer nodig. 

Als u wilt weten hoeveel tegoed u nog heeft, dan kunt u dit opvragen via het Klantcontactcentrum van ROVA of bij een bezoek aan het milieubrengstation.

Ja, dit proces is zo ingericht dat het voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We gebruiken alleen de gegevens die wij echt nodig hebben om de nieuwe regels te kunnen toepassen. ROVA en de gemeente Zwolle hebben hierover de benodigde afspraken en overeenkomsten gemaakt, zodat wij voldoen aan de privacywetgeving en uw gegevens dus zijn beschermd.

Meer informatie over privacy en ons afvalbeleid vindt u in onze privacyverklaring afval

Ophalen grof huisvuil en grof tuinafval

Wanneer u zelf online (via de website of app van ROVA) een tuinzak bestelt of een afspraak maakt voor het ophalen van grof huisvuil, dan logt u in met uw postcode, huisnummer en ROVA-pasnummer. Het systeem weet dan automatisch of u nog tegoed hebt. Als uw tegoed op is, dan komt u via de bestelmodule in een iDeal-omgeving terecht. Uw afspraak is pas definitief wanneer de betaling is geslaagd.

U kunt ook bellen met het Klantcontactcentrum van ROVA voor het bestellen van een tuinzak of het maken van een ophaalafspraak voor grof huisvuil. De medewerker van het Klantcontactcentrum kan op basis van uw postcode, huisnummer en ROVA-pasnummer zien wat uw resterende tegoed is.

Wegbrengen van grof huisvuil of grof tuinafval

Wanneer u bij het milieubrengstation van ROVA in Zwolle bent, kan de medewerker van de weegbrug uw resterende tegoed zien aan de hand van uw ROVA-pas. Neem deze pas altijd mee wanneer u naar het milieubrengstation komt. Heeft u uw pas niet mee en wilt u toch afval storten, dan betaalt u direct vanaf de eerste kilo.

U kunt ook bellen met de medewekers van het Klantcontactcentrum van ROVA. Zij kunnen, aan de hand van uw postcode, huisnummer en ROVA-pasnummer, inzien hoeveel tegoed u nog heeft.

Nee. Eventueel ongebruikt tegoed komt te vervallen op 31 december. Op 1 januari van elk jaar krijgen huishoudens een nieuw tegoed voor dat betreffende jaar.

Bent u door uw tegoed heen voor dit jaar, maar wilt u wel grofvuil brengen of laten ophalen? Dan betaalt u de volgende kosten:

 • Extra keer tuinzak laten brengen en ophalen: €25,- per zak
 • Extra keer grof huisvuil laten ophalen: €40,- per kubieke meter
 • Extra grof huisvuil brengen: €27,- per 100 kg, met uitzondering van harde plastics en vloerbedekking (€23,50 per 100 kg)
 • Extra tuinafval brengen: €8,10 per 100 kg

Als u verhuist binnen of naar de gemeente Zwolle, begint u (vanaf het moment van inschrijven op het nieuwe adres) in uw nieuwe huis met een nieuw tegoed.

Let op: bovenstaande geldt alleen wanneer u in uw nieuwe woning zelf wordt aangeslagen voor de afvalstoffenheffing. Wanneer u bijvoorbeeld in een huis komt te wonen waarin verschillende kamers verhuurd worden en u de voordeur deelt met andere bewoners (bijvoorbeeld studenten die op kamers wonen), dan wordt er op dat adres slechts één keer afvalstoffenheffing betaald. Op dat adres hebben dan alle inwoners per jaar gezamenlijk (en dus niet per persoon) recht op:

 • 2 tuinzakken voor grof tuinafval per kalenderjaar gratis aan huis laten brengen en ophalen door ROVA
 • 1x per kalenderjaar gratis één kubieke meter grof huisvuil aan huis laten ophalen door ROVA.
 • 500 kg grof huisvuil en/of grof tuinafval per kalenderjaar gratis naar het milieubrengstation van ROVA brengen.

Grof huisvuil wordt ook wel grof huishoudelijk afval genoemd. Het is afval uit de inboedel van uw woning, dat te groot of te zwaar is voor uw restafvalcontainer. Bijvoorbeeld een bank, matras of tapijt. Afval dat “nagelvast” in of bij de woning zat, bijvoorbeeld een keukenkastje of deur, valt hier niet onder. Dit is bouw- en sloopafval.

Met ingang van 1 april 2021 kunt u één keer per jaar grof huisvuil gratis laten ophalen. Per ophaalafspraak mag u 1 kubieke meter aan grof vuil aanbieden.

U kunt, net zoals nu al het geval is, een haalafspraak inplannen via de ROVA-app, de website van ROVA of het Klantcontactcentrum van ROVA. De enige verandering is dat u vanaf 1 april ook uw ROVA-pasnummer moet opgeven, zodat er gecontroleerd kan worden hoe vaak uw huishouden al gebruik heeft gemaakt van deze dienst.

Vaker dan één keer per jaar grof huisvuil laten ophalen, kan ook. Vanaf de tweede ophaalafspraak betaalt u dan een kostendekkende vergoeding: 40 euro per extra ophaalafspraak. Deze kosten betaalt u vooraf, via iDeal.

U kunt uw grof huisvuil ook naar het milieubrengstation van ROVA brengen. Hier kunt u per huishouden in de gemeente Zwolle per jaar totaal 500kg grofvuil (grof huisvuil en/of grof tuinafval) gratis wegbrengen.

Ook kunt u kleine beetjes grofvuil (passend in een boodschappentas) inleveren bij de GRIP-wagen.

Inboedel die u niet meer gebruikt, maar nog wel in goede staat verkeert (zogenaamde ‘goedzooi’), kunt u natuurlijk ook inleveren bij de kringloop. Stichting Kringloop Zwolle heeft ook een ophaalservice voor herbruikbare spullen.

In de tuinzak kunt u grof tuinafval kwijt. Dit is afval uit uw tuin dat te groot of te zwaar is voor de gft-container. Denk bijvoorbeeld aan snoeiafval en grote hoeveelheden gemaaid gras en/of bladeren. Ander afval uit de tuin (bijvoorbeeld schuttingen, geïmpregneerd hout, grond en zand) hoort niet in de tuinzak.

Met ingang van 1 april 2021 kunt u twee tuinzakken voor grof tuinafval per kalenderjaar gratis aan huis laten brengen en ophalen door ROVA. Eén tuinzak heeft de inhoud van 1 kubieke meter.

U kunt, net zoals nu al het geval is, een breng- en haalafspraak inplannen via de ROVA-app, de website van ROVA of het Klantcontactcentrum van ROVA. De enige verandering is dat u vanaf 1 april ook uw ROVA-pasnummer moet opgeven, zodat er gecontroleerd kan worden hoe vaak uw huishouden al gebruik heeft gemaakt van deze dienst.

Website ROVA

Meer dan twee tuinzakken per jaar aanvragen, kan ook. Dan betaalt u hiervoor een kostendekkende vergoeding: 25 euro per extra aangevraagde tuinzak. Deze kosten betaalt u vooraf, via iDeal.

U kunt uw grof tuinafval ook naar het milieubrengstation van ROVA brengen. Hier kunt u per huishouden in de gemeente Zwolle per jaar totaal 500kg grofvuil (grof huishoudelijk afval en/of grof tuinafval) gratis wegbrengen.

Bladeren en gemaaid gras kunt u natuurlijk ook in uw eigen tuin composteren.

Heeft u een gft-container aan huis? Dan kunt u daarin ook kleine hoeveelheden gemaaid gras, bladeren en kleine takjes kwijt.

Als u veel bladoverlast heeft van gemeentebomen dan kunt u dit melden bij de gemeente. Samen met ROVA wordt er dan gekeken hoe hier een passende oplossing voor gevonden kan worden.

Met ingang van 1 april 2021 mag elk huishouden in Zwolle per jaar 500 kg grof huisvuil en/of grof tuinafval gratis naar het milieubrengstation van ROVA in Zwolle brengen.

 • Grof huisvuil (of grof huishoudelijk afval) is afval uit de inboedel van uw woning, dat te groot of te zwaar is voor uw restafvalcontainer. Bijvoorbeeld een bank, matras of tapijt.
 • Grof tuinafval is afval uit uw tuin dat te groot of te zwaar is voor de gft-container, zoals snoeiafval en grote hoeveelheden bladeren of gemaaid gras.

Als u binnen één jaar meer dan 500 kg grofvuil wegbrengt naar het milieubrengstation, dan gaat u na de 500ste kilo een vergoeding betalen. De kosten bedragen:

 • Grof huisvuil: €27,- per 100 kg, met uitzondering van harde plastics en vloerbedekking, die zijn €23,50 per 100 kg.
 • Grof tuinafval: €8,10 per 100 kg

Een volledig overzicht van alle tarieven vindt u op de website van ROVA.

Ook na 1 april 2021 moet u uw ROVA-pas altijd meenemen wanneer u het milieubrengstation bezoekt. Heeft u uw pas niet mee en wilt u toch afval storten, dan betaalt u direct vanaf de eerste kilo.

Dit laat zich het gemakkelijkste uitleggen aan de hand van een voorbeeld.

Stel: u komt als inwoner van Zwolle bij het milieubrengstation van ROVA om een matras, wat harde plastics, een metalen pijp en een stuk vloerbedekking weg te brengen. Het tegoed voor uw huishouden is nog 20 kg. U geeft uw ROVA-pas af en vertelt welke soorten afval u bij zich heeft. Het gewicht van uw auto wordt gewogen op de weegbrug en daarna stort u de eerste soort afval. Vervolgens gaat u opnieuw over de weegbrug en stort u de volgende soort afval. Deze tussentijdse weging gebeurt op het ROVA-terrein. U hoeft dus niet opnieuw in de wachtrij buiten het milieubrengstation aan te sluiten. Het tussentijds wegen per afvalsoort gaat net zo lang door tot u al uw verschillende soorten afval hebt gestort. In dit voorbeeld wordt u dus totaal 5 keer gewogen (inclusief het uitwegen bij vertrek).

Het totaalgewicht van het door u gestorte afval is 60 kg, bestaande uit:

 • 30 kg vloerbedekking
 • 10 kg harde plastics
 • 10 kg matras
 • 10 kg metalen pijp

De kosten per afvalstroom zijn:

 • Vloerbedekking: €23,50 per 100 kg
 • Harde plastics: €23,50 per 100 kg
 • Matras: €27 per 100 kg
 • Metaal: gratis

Metaal kunt u gratis wegbrengen, dus dit wordt niet verrekend met uw tegoed. U moet dit dan wel apart laten inwegen. Het gewicht van de matras boekt ROVA, als duurste soort afval, als eerste van het resterende tegoed af. Uw resterende tegoed is dan dus nog 10 kg. Deze wordt afgeboekt op de harde plastics of de vloerbedekking (deze stromen zijn even duur). U betaalt vervolgens over de overgebleven kilo’s (in dit geval 30 kg) die u boven de 500kg uit bent gekomen het genoemde tarief. In dit voorbeeld zou u dus €7,05 moeten betalen.