FAQ Zwols belonen

Met Zwols Belonen willen we ervoor zorgen dat Zwollenaren hun afval beter scheiden. Veel afval kan namelijk hergebruikt worden en is daarmee een grondstof voor nieuwe producten. Als u goed scheidt, blijft er nog maar weinig restafval over. We hebben de afgelopen jaren stevig ingezet op het verbeteren van de mogelijkheden om grondstoffen te scheiden, zodat grondstoffen scheiden voor iedereen mogelijk is.

We zien dat Zwollenaren nu gemiddeld nog 177 kilo restafval per persoon per jaar aanbieden. De landelijke doelstelling, waar ook Zwolle zich aan verbonden heeft, is om terug te gaan naar maximaal 100 kilo per persoon per jaar. Dat halen we alleen als we ook met een financiële prikkel gaan werken. De praktijk leert dat mensen bereid en in staat zijn afval beter te scheiden als hen dat iets oplevert.

Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. Dit wordt  ongeveer € 280,- per huishouden. De afvalstoffenheffing bestaat straks uit een vast deel en een variabel deel. Op het variabele deel heeft u zelf invloed. Door grondstoffen goed te scheiden hoeft u minder vaak restafval aan te bieden en dalen de variabele kosten.

Vooraf bepalen we hoe vaak een huishouden restafval mag aanbieden per jaar. Iedereen die aan het einde van dat jaar minder vaak restafval heeft aangeboden, krijgt dan een deel van de variabele kosten terug. De precieze tarieven voor de afvalstoffenheffing werken we nog uit, net als het aantal keer dat u afval mag aanbieden om geld terug te krijgen. 

Nee, voor inwoners met een medische indicatie stellen we een aparte regeling op.

Om kosten te besparen is er ook kritisch gekeken naar de haal- en brengvoorzieningen. Op dit moment maakt maar een kleine groep inwoners daar in verhouding veel gebruik van. We gaan deze service daarom terugbrengen naar een niveau dat voor de overgrote meerderheid van de Zwollenaren voldoende is. Hiermee blijft het serviceniveau nog altijd hoger dan in andere gemeenten, maar kunnen we wel de kosten omlaag brengen.