Fietsprojecten

De werkzaamheden aan de Kamperweg zijn afgerond. Deze zijn een onderdeel van een snellere fietsverbinding met de Binnenstad. Op de Kamperweg is de fietser de hoofdgebruiker en de auto te gast. Dit is ook te zien aan de weg: hij is smaller geworden en het wegdek is rood, zodat de route minder aantrekkelijk is voor doorgaand autoverkeer.  Daarnaast is er een voetpad aangelegd en is het aantal parkeerplaatsen langs de Kamperweg uitgebreid.

De vernieuwde Kamperweg

Waarom deze aanpassing?

In de ochtend- en avondspits rijdt een grote hoeveelheid fietsers uit de richting van Stadshagen en Westenholte, die zich richting Kampen naar het centrum van Zwolle verplaatsen en vice versa. De meeste fietsers steken over bij de Blaloweg en vervolgen hun route over de Kamperweg.

Blalobrug

Als fietsstad willen wij de gebruikers van deze drukke route zo veel mogelijk comfort bieden. Daarom leggen we een fietsbrug aan over de Blaloweg en maken we van de Kamperweg een fietsverbinding

Wat betekent dit? Fietst u in de richting van het centrum van Zwolle, dan hoeft u straks niet meer te wachten voor de verkeerslichten bij de Blaloweg, maar kunt u via de fietsbrug langs het Kamperlijntje de weg oversteken. Vanuit het noorden ligt aansluitend op de fietsbrug de Kamperweg.

Fietspalen

Uit landelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 60 procent van alle fietsers, die in het ziekenhuis belanden, slachtoffer is van een eenzijdig ongeval. De gemeente Zwolle wil dit percentage in eigen stad omlaag brengen. Daarom zijn alle obstakels in fietsroutes in kaart gebracht. Voor ieder stadsdeel is een kaart gemaakt met daarop locaties waar zich heuveltjes en paaltjes bevinden en welke van deze heuveltjes en paaltjes noodzakelijk zijn en welke niet. De kaarten zijn ook te bekijken bij de Wijkservicepunten en in het informatiecentrum in het Stadskantoor.

Meldpunt fietspaaltjes

Enige tijd geleden riepen we fietsende Zwollenaren op om via de website van de gemeente Zwolle hun hinderlijke fietspaal te melden. Ruim 1.000 keer werd er een stem uigebracht. Met deze input zijn de wijkteams, samen met leden van de lokale afdelingen van Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond verder gegaan om de nog ontbrekende obstakels te beoordelen. Dit heeft geresulteerd in een kaartbeeld per stadsdeel, waarop alle paaltjes en heuveltjes staan die verwijderd worden, blijven staan of worden aangepast.

Proefpaal

Paaltjes die als hinderlijk zijn aangemerkt maar die vanwege de verkeersveiligheid wel moeten blijven staan, passen we aan. Gemeente Zwolle doet mee met een landelijke proef om op plekken waar fietspaaltjes wel nodig zijn, de paaltjes fietsvriendelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door de paal beter zichtbaar te maken, hem op een duidelijke plek te plaatsen of te kiezen voor een flexibele paal.

Bij de Isala Klinieken (aan het einde van de Dr. Van Heesweg, richting het Westerveldsepad) staat een flexibele proefpaal met daarbij in de weg een ribbelmarkering. Aan de Vondelkade, ter hoogte van de fietstunnel, is de oude fietspaal verplaatst en beter zichtbaar gemaakt. Ook hier hebben we in de weg een ribbelmarkering aangebracht. Op basis van ervaringen met deze proefpalen bepalen we wat de uiteindelijke inrichting wordt voor de paaltjes die in onze stad blijven staan. Het is de bedoeling dat alle Zwolse fietspaaltjes een uniforme uitstraling krijgen.

Heeft u een vraag over fietspaaltjes? Neemt u dan contact op met ons servicenummer via 14038